Чижмарь Юрій Васильович

доктор юридичних наук,
професор Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна»
alex0674682444@gmail.com

Анотація

В статті сформовано поняття та розкрито зміст джерел трудового права України. Це виражені у конкретних формах способи закріплення норм трудового права, що постійно взаємодіють та утворюють систему. В них кожен елемент займає чітко визначене місце, відповідне призначення у сфері врегулювання трудових правовідносин і перебуває в ієрархічній підпорядкованості. Вони приймаються компетентними органами на державному чи місцевому рівні і служать для регулювання трудових та похідних від трудових правовідносин.

Ключові слова: державні органи, джерела трудового права, поняття, працівник, трудове право, трудові відносини, трудові спори.

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. 336 с.
2. Трудове право України: навчальний посібник / за ред. П. Д. Пилипенка Київ: Істина, 2005. 208 с.
3. Венедиктов В.С. Трудове право України: підручники, Навчальні посібники. Київ: Істина, 2008. 384 с.
4. Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник. Київ: Знання, 2008. 860 с.
5. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996 р. № 30. Ст. 141.
6. Кодекс законів про працю України: Закон УРСР від 10.12.1971 № 322-08 / Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50. Ст. 375.