Беззубов Дмитро Олександрович

доктор юридичних наук,
доцент, професор кафедри
конституційного та адміністративного права
юридичного факультету Державного
університету інфраструктури та технологій
dbezzubov@ukr.net

Анотація

В статті розглядається питання проблем адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки. Подається системний аналіз категорії національної безпеки в сфері адміністративного права. Аналізуються критерії характеристики національної безпеки в адміністративному праві. Встановлюються критерії публічного адміністрування національної безпеки. Класифікуються стани забезпечення національної безпеки.

Ключові слова: національної безпека, принципи, функції, методи

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Армаш Н. Політична корупція – феномен сучасного державного управління. Наукові записки. Серія: Право / Ред. кол.: Є.Ю.Соболь, В.Г.Гриценко, О.В.Батанов та ін. Випуск 2. Кропивницький: ТОВ «Полімед-Сервіс», 2017. 160 с.
2. Bezzubov Dmitriy Aleksandrovych, Armash Nadezhda Alekseyevna, Panasiuk Roman Petrovich Information legal relations in business entity activity. «Oxford Journal of Legal Studies», №1, 2017. р. 12-19.
3. Bezzubov Dmitriy, Armash Nadezhda, Sobol Yevgeniy, Timashova Viktoria Methodological foundations of research of the Ukraine’s state employees administrative and legal status. «Law and History Review» №1, page 7-12, 2017.
4. Армаш Н.О., Беззубов Д.О. До питання уніфікації застосування норм матеріального права при визнанні договорів недійсними. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: НАУ, 2017. № 2 (43). С.182-191.
5. Bezzubov D.O. Administrative public safety regimes in the European Union. Proceedings of the National Aviation University: № 2, 2017-161-164 page.
6. Сопілко І.М., Череватюк В.Б. Безпека людини в сучасних умовах: загрози та правові шляхи їх вирішення. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2017. № 1 (42). С. 189–193.
7. Сопілко І.М. Становлення інформаційного суспільства та інформаційні загрози в мережі Інтернет. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: НАУ, 2017. № 3 (44). С. 61-69.