Терзі Олена Олександрівна

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри філософії та біоетики
Одеського національного медичного університету
terzi.elena@ukr.net

Анотація

Розглянуто наукові підходи до визначення понять «повноваження» та «компетенція». Здійснено дослідження низки законів України у сфері охорони здоров’я на предмет визначення повноважень та компетенції органів державної влади у медичному законодавстві. Проаналізовано обсяг повноважень Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, місцевих органів виконавчої влади та органів самоврядування.

Ключові слова: медичне законодавство, повноваження, компетенція, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Сенюта І.Я. Медичне право: право людини на охорону здоров’я : монографія. Львів, 2007. 224 с.
2. Майданик Р. Законодавство України в сфері охорони здоров'я: система і систематизація. Медичне право. 2013. № 2. С. 63-74.
3. Почанська О.С. Компетенція як ключовий елемент адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2017. № 4 (79). С.250-256.
4. Андріїв М. Поняття та структура компетенції органів публічної влади. Теорія та практика державного управління. 2017. 2(57). С. 1 – 8.
5. Большой юридический словарь / Под редакцией А.Я.Сухарева, В.Д.Зорькина, В.Е.Крутских. Москва: ИНФРА-М, 1999. 790 с.
6. Ткаченко А. Поняття компетенції державного органу. Часопис Київського університету права. 2009. № 4. С. 192-197.
7. Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон України від 05.07.2001 № 2586-III URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2586-14
8. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. N 1645-III URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
9. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
10. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
11. Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 08.10.2005 р. N 2961-IV URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15
12. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 12.02.1994 р. N 1972-XII URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
13. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. N 1489-III URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
14. Про донорство крові та її компонентів: Закон України 23.06.1995 № 239/95-ВР URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/95-%D0%B2%D1%80
15. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон України від 16.07.1999 р. N 1007-XIV URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1007-14
16. Васюк Н. Розвиток повноважень органів державної влади у сфері охорони громадського здоров'я. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. Вип. 1. С. 253-261.