Шеховцова Бела Вальтеровна

аспірант кафедри державно-правових дисциплін
та адміністративного права
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
hneu.kirovograd@gmail.com

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань правового статусу та застосування адміністративно-правових засобів протидії дискримінації за ознаками інвалідності Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Ключові слова: адміністративно-правові засоби; особи з інвалідністю; протидія дискримінації; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI. Урядовий кур’єр. 2012. № 184.
2. Наулік Н. С. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження: автореф. дис…. канд. юрид. наук : 12.00.02. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2007. 23 с.
3. Дідковська І. О. Омбудсмен у системі інститутів правової держави: порівняльно-політологічний аналіз: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К., 2007. 31 с.
4. Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02. Одес. нац. юрид. акад. О., 2004. 35 с.
5. Голяк Л. В. Інститут спеціалізованого омбудсмана: світовий досвід організації та діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2010. 20 с.
6. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР. Голос України від 20.01.1998.
7. Офіційний веб-сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини URL: http://www.ombudsman.gov.ua.
8. Про Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю: Указ Президента України від 01.12.2014 № 902/2014. Урядовий кур’єр. 2014. № 225.