Мошняга Любов Володимирівна

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри правознавства
Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
moshnayga_lv@ukr.net


Леонідова Олена Олексіївна

кандидат юридичних наук,
доцент, завідувач кафедри правознавства
Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
leonidova1984@rambler.ru

Анотація

Актуальність дослідження викликана необхідністю теоретичного обгрунтування застосування норм кримінального закону, який передбачає відповідальність за злочини проти держави і аналізом розвитку дорадянського законодавства про кримінально-правову охорону контитуційних основ національної безпеки.

Ключові слова: злочин, держава, національна безпека, Кримінальний кодекс

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Суспільно-політичний лад і право України у складі Литовської держави та Речі Посполитої. Учбовий посібник. Івано-Франківськ, 1996. С.30, 31,33,34.
2. І.Й. Бойко Держава і право Гетьманщини. Навчальний посібник. Львів «СВІТ», 2000. С.100, 101,107,108.
3. Преступления государственные (Политические, против порядка управления и по службе).-Записки по уголовному праву. Киев.-Лито-Типография И.И.Чоколова, Фундуклеевская ул., д.№22, 1904. С.3.
4. Известия Всероссийского ЦИК СНК.-№93.-1918.-12 мая.
5. Вісник Ради Народних Міністрів УНР.-1918.-15 березня.
6. Кісілюк Е.М. Злочини проти держави в період українського державотворення (1917-1921рр.). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. №1. 2002. С.17-19.
7. Кісілюк Є.М. Кримінальне законодавство доби Гетьманату. Держава і право. Збірник наукових праць (юридичні і політичні науки). Випуск 13. 2001. С.418-424.
8. Державний вісник. 1918. 1 серпня.
9. Кісілюк Є. Кримінальне законодавство доби Центральної Ради. Науково-практичний збірник. Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. Додаток до журналу «Міліція України». К., 2001. С.101.
10. Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права. Особенная часть. Т.I. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1955. C.118.
11. Трайнин А.Н. Уголовное право. Часть особенная. Изд. 2-е. М.1927г.,стр. 58, параграф 54; А.А. Пионтковский Контр-революционное преступление в УК РСФСР (напеч. в журн. «Сов. право».1924г.- №2,3).
12. Відомості Верховної Ради УРСР. 1989. №4. с.148.
13. Голос України. 1991. 30 жовтня.
14. Голос України. 1994. 21 січня.