Згідно із Законом України “Про вищу освіту” та “Порядком обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів Центральноукраїнсього державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (зі змінами)” оголошується конкурс на заміщення таких вакансій:

- на посаду декана факультету філології та журналістики;

кафедра української мови:

- на посаду доцента — 1;

кафедра української та зарубіжної літератури:

- на посаду професора — 1;

кафедра лінгводидактики та іноземних мов:

- на посаду доцента — 1;

кафедра галузевого права та правоохоронної діяльності:

- на посаду завідувача кафедри (доцента);

кафедра історії України:

- на посаду доцента — 2;

кафедра всесвітньої історії:

- на посаду доцента — 1;

кафедра філософії, політології та міжнародних відносин:

- на посаду викладача — 1;

кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти:

- на посаду доцента — 1;

- на посаду викладача — 1;

кафедра практичної психології:

- на посаду доцента — 1;

- на посаду ст.викладача — 2;

кафедра педагогіки та менеджменту освіти:

- на посаду завідувача кафедри (професора);

- на посаду професора — 1;

- на посаду доцента — 1;

кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології:

- на посаду професора — 1;

кафедра спеціальної освіти та здоров’я людини:

- на посаду професора — 1;

- на посаду доцента — 2;

кафедра математики:

- на посаду доцента — 1;

кафедра прикладної математики, статистики та економіки:

- на посаду доцента — 1;

кафедра інформатики та інформаційних технологій:

- на посаду доцента — 4;

- на посаду викладача — 2;

кафедра фізики та методики її викладання:

- на посаду професора — 1;

кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльнності:

- на посаду доцента — 2;

кафедра англійської мови та методики її викладання:

- на посаду доцента — 1;

- на посаду викладача — 1;

кафедра німецької мови та методики її викладання:

- на посаду викладача — 1;

кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики:

- на посаду професора — 1;

- на посаду доцента — 1;

- на посаду ст.викладача — 1;

- на посаду викладача — 1;

кафедра музичного мистецтва та хореографії:

- на посаду професора — 1 (музичне мистецтво);

- на посаду ст.викладача — 1 (хореографія);

кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання:

- на посаду професора — 1;

- на посаду доцента — 1;

кафедра образотворчого мистецтва та дизайну:

- на посаду доцента — 2;

- на посаду викладача — 2;

кафедра теорії і методики фізичного виховання:

- на посаду професора — 1;

- на посаду доцента — 1;

- на посаду ст.викладача — 2;

кафедра теорії та методики олімпійського та професійного спорту:

- на посаду доцента — 2;

- на посаду викладача — 3;

кафедра фізичного виховання та оздоровчої фізичної культури:

- на посаду ст.викладача — 3;

- на посаду викладача — 1;

кафедра географії та геоекології:

- на посаду доцента — 2;

- на посаду ст.викладача — 1;

- на посаду викладача — 1;

кафедра біології та методики її викладання:

- на посаду доцента — 1;

кафедра природничих наук і методик їхнього викладання:

- на посаду доцента — 2;

- на посаду викладача — 1.

Умови конкурсу:

- на посаду декана факультету — наявність наукового ступеня та вченого звання відповідно до профілю факультету, стажу науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

- на посаду завідувача кафедри — наявність наукового ступеня доктора наук / кандидата наук та вченого звання професора / доцента відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / наукової / практичної роботи не менше 5 років;

- на посаду професора — наявність наукового ступеня та вченого звання доцента / почесного звання відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / наукової / практичної роботи, опублікованих наукових та навчально-методичних праць, здійснення керівництва науковою роботою здобувачів наукового ступеня;

- на посаду доцента — наявність наукового ступеня / почесного звання відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / практичної роботи, опублікованих наукових та навчально-методичних праць;

- на посаду старшого викладача — наявність наукового ступеня / досвіду практичної роботи відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / практичної роботи відповідно до профілю кафедри, опублікованих наукових та навчально-методичних праць;

- на посаду викладача — наявність повної вищої освіти відповідно до профілю кафедри.

Претенденти на усі посади науково-педагогічних працівників повинні відповідати кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187”).

Для участі в конкурсі претендент, який не працював у ЦДПУ ім. В. Винниченка, подає до відділу кадрів університету такі документи: заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; особовий листок з обліку кадрів; засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання; список наукових та навчально-методичних праць; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.

Претендент на науково-педагогічну посаду, який працював у ЦДПУ ім. В. Винниченка, подає такі документи: заяву про участь в конкурсі, написану власноруч; список наукових та навчально-методичних праць; звіт про роботу за попередній період за встановленою в університеті формою.

Термін подання заяв та документів — 1 місяць із моменту публікації оголошення.

Адреса подання документів: відділ кадрів ЦДПУ ім. В. Винниченка (каб. 202 корпусу № 5), вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006.

Тел.: (0522) 22-36-92.

Центральноїукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006, тел.: (0522) 22-18-34, факс: (0522) 24-85-44.