Згідно із Законом України “Про вищу освіту” та “Порядком обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів Центральноукраїнсього державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (зі змінами)” оголошується конкурс на заміщення вакантних посад:

Кафедра інформатики

 • старшого викладача — 1.

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти

 • доцента — 1.

Кафедра музичного мистецтва та методики музичного виховання

 • доцента — 1.

Кафедра хореографії та естетичного виховання

 • викладача — 1.

Кафедра практичної психології

 • доцента — 2.

Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

 • професора — 1;

 • доцента — 1.

Кафедра німецької мови та методики її викладання

 • старшого викладача — 1.

Кафедра теорії та методики олімпійського та професійного спорту

 • доцента— 1;

 • старшого викладача — 1;

 • викладача — 1.

Кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

 • доцента — 1;

 • старшого викладача — 1.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

 • доцента — 1.

Кафедра прикладної математики, статистики та економіки

 • професора — 1;

 • доцента — 2.

Кафедра філософії, політології та міжнародних відносин

 • доцента — 1;

 • старшого викладача — 1;

 • викладача — 1.

Кафедра географії та геоекології

 • доцента — 1.

Кафедра лінгводидактики та іноземних мов

 • доцента — 2.

Кафедра української та зарубіжної літератури

 • старшого викладача — 2.

Кафедра української мови

 • доцента — 1.

Кафедра математики

 • професора — 1;

 • доцента — 1;

 • старшого викладача — 1.

Кафедра англійської мови та методики її викладання

 • доцента — 2;

 • старшого викладача — 1.

Кафедра методик дошкільної та початкової освіти

 • доцента — 2.

Кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права

 • старшого викладача — 1.

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

 • доцента — 3.

Кафедра фізики та методики її викладання

 • доцента — 1.

Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну

 • професора — 1;

 • викладача — 1.

Кафедра спеціальної освіти і здоров’я людини

 • доцента — 1.

Умови конкурсу:

- на посаду професора — наявність наукового ступеня та вченого звання доцента / почесного звання відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / наукової / практичної роботи, опублікованих наукових та навчально-методичних праць, здійснення керівництва науковою роботою здобувачів наукового ступеня;

- на посаду доцента — наявність наукового ступеня / почесного звання відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / практичної роботи, опублікованих наукових та навчально-методичних праць;

- на посаду старшого викладача — наявність наукового ступеня / досвіду практичної роботи відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / практичної роботи відповідно до профілю кафедри, опублікованих наукових та навчально-методичних праць;

- на посаду викладача — наявність повної вищої освіти відповідно до профілю кафедри.

Претенденти на усі посади науково-педагогічних працівників повинні відповідати кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187”).

Для участі в конкурсі претендент, який не працював у ЦДПУ ім. В. Винниченка, подає до відділу кадрів університету такі документи: заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; особовий листок з обліку кадрів; засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання; список наукових та навчально-методичних праць; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.

Претендент на науково-педагогічну посаду, який працював у ЦДПУ ім. В. Винниченка, подає такі документи: заяву про участь в конкурсі, написану власноруч; список наукових та навчально-методичних праць; звіт про роботу за попередній період за встановленою в університеті формою.

Термін подання заяв та документів — 1 місяць із моменту публікації оголошення.

Адреса подання документів: науковий відділ ЦДПУ ім. В. Винниченка (каб. 213 корпусу № 5), вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006.

Тел.: (0522) 35-13-06.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006, тел.: (0522) 32-08-89, факс: (0522) 32-08-89.