Згідно із Законом України “Про вищу освіту” та “Порядком обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів Центральноукраїнсього державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (зі змінами)” оголошується конкурс на заміщення таких вакансій:

- на посаду декана факультету іноземних мов — 1;

кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання:

- на посаду завідувача кафедри — 1;

кафедра природничих наук та методики їхнього навчання:

- на посаду доцента — 1;

кафедра прикладної математики, статистики та економіки:

- на посаду старшого викладача — 1;

кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності:

- на посаду старшого викладача — 2;

кафедра педагогіки та освітнього менеджменту:

- на посаду доцента — 1;

- на посаду старшого викладача — 1;

кафедра фізичного виховання та оздоровчої фізичної культури:

- на посаду доцента (0,5 ставки) — 1;

- на посаду викладача —1;

кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права:

- на посаду доцента — 1;

кафедра теорії і методики олімпійського та професійного спорту:

- на посаду викладача — 1.

Умови конкурсу:

- на посаду декана — наявність наукового ступеня та / або вченого / почесного звання відповідно до профілю факультету, стажу науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

- на посаду завідувача кафедри — наявність наукового ступеня та / або вченого / почесного звання відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / практичної роботи не менше 5 років;

- на посаду доцента — наявність наукового ступеня / почесного звання відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / практичної роботи, опублікованих наукових та навчально-методичних праць;

- на посаду старшого викладача — наявність наукового ступеня / досвіду практичної роботи відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / практичної роботи відповідно до профілю кафедри, опублікованих наукових та навчально-методичних праць;

- на посаду викладача — наявність повної вищої освіти відповідно до профілю кафедри.

Претенденти на усі посади науково-педагогічних працівників повинні відповідати кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187”).

Для участі в конкурсі претендент, який не працював в ЦДПУ ім. В. Винниченка, подає до відділу кадрів університету такі документи: заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; особовий листок з обліку кадрів; засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання; список наукових та навчально-методичних праць; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.

Претендент на науково-педагогічну посаду, який працював в ЦДПУ ім. В. Винниченка, подає такі документи: заяву про участь в конкурсі, написану власноруч; список наукових та навчально-методичних праць; звіт про роботу за попередній період за встановленою в університеті формою.

Термін подання заяв та документів — 1 місяць із моменту публікації оголошення.

Адреса подання документів: відділ кадрів ЦДПУ ім. В. Винниченка (каб. 202 корпусу № 5), вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006.

Тел.: (0522) 22-36-92.

Центральноїукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006, тел.: (0522) 22-18-34, факс: (0522) 24-85-44.