У 2020 році процедура організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти здійснюється згідно Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-228 від 30.04.2020

Увага! В 2020 році змінено порядок в реєстрації при вступу до магістратури. Про всі зміни можна почитати тут

mal1 07 5mal2 07 05mal3 07 05mal4 07 05 

Як зареєструватися, щоб пройти іспити ЄФВВ та ЄВІ?

 1. На електронну адресу уповноваженої особи Приймальної комісії ЦДПУ вступник надсилає скановані копії (фотокопії) документів:
  • заповненої заяви-анкети (далі – Анкета) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
  • фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
 1. У темі листа вступник обов’язково зазначає ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

 2. В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

 3. Після отримання документів уповноважена особа Приймальної комісії ЦДПУ перевіряє надіслану інформацію та надсилає скановану копію екзаменаційного листка вступника на електронну адресу, вказану в Анкеті.

 4. Вступник перевіряє інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звертається до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

 5. Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто, або може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті.

Бланк Заяви-Анкети

Відповіді на поширені запитання про вступ на магістратуру в 2020 році тут

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – форма вступного випробування передбачає написання тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської). Тест міститиме 2 частини – з перевірки читання та використання мови.

Тестові завдання з іноземних мов укладаються відповідно до Програми вступних випробувань, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2019 № 411 «Про затвердження Програми вступних випробувань» (ЄВІ)

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

ЄФВВ та ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

ЄФВВ передбачає виконання тесту з права та загальних навчальних правничих компетентностей. Тести укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 7 лютого 2020 року № 152.

ЄВІ – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської). Матеріали для підготовки до іспиту ЄВІ-2020 розміщено за посиланням.

Детально про тести ЄФВВ та ЄВІ можна почитати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році всі, хто бажає здобути ступінь магістра за спеціальностями:

мають узяти участь у ЄФВВ та ЄВІ.

ЄВІ обов’язково потрібно скласти для вступу до ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка»).

Особи, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), мають пройти додаткове вступне випробування.

Перелік вступних випробувань (додаткових вступних випробувань), необхідних для вступу на навчання до ЦДПУ у 2020 році для здобуття освітнього ступеня магістра, вміщено в Додатку 2.2 Правил прийому.

Дати проведення ЄВІ, ЄФВВ, вступних випробувань та додаткових вступних випробувань буде повідомлено додатково.

Реєстрацію здійснює за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують ДП «Інфоресурс» та Український центр, приймальна комісія одного з обраних вступником закладів вищої освіти з метою участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня вищої освіти магістра.

Уповноважені особи приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідальні за реєстрацію заяв вступників на вступні випробування, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2020 році

Спеціальності

Факультет


Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи
Контактний телефон, e-mail

053 «Психологія»

073 «Менеджмент»

231 «Соціальна робота»

Педагогіки
та психології

Карманна Тетяна Валеріївна

+380667644082

tat.karmanna@gmail.com

081 «Право»

262 «Правоохоронна діяльність»

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації,
регіональні студії»

Історії та права

Сибірцева Людмила Сергіївна

 

+380507421984

lsibirceva10@gmail.com

112 «Статистика»

122 «Комп’ютерні науки»

Фізико-математичний

Шлапак Тетяна Валеріївна

 

+380663376044

korik198640@gmail.com

035.043 «Філологія. Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – німецька»

Іноземних мов

Світлова Світлана Миколаївна

 

 

+380993500508

+380986626295

lana2017svetlova@gmail.com

024 «Хореографія»

Мистецький

Омельченко Маргарита Миколаївна

+380668715638

ritaomelchenko1999@gmail.com

 

Результати вступних випробувань в ЦДПУ імені Володимира Винниченка

 

 

Порядок роботи приймальної комісії

ДЕНЬ ТИЖНЯ

ГОДИНИ РОБОТИ

Понеділок

08:00–17:00

Вівторок

08:00–17:00

Середа

08:00–17:00

Четвер

08:00–17:00

П'ятниця

08:00–17:00

Субота та неділя

ВИХІДНІ ДНІ

Обідня перерва

з 13:00 до 14:00 години

Приймальна комісія працюватиме

з 09:00 до 18:00 години

3 червня

Приймальна комісія працює за адресою: вул. Шевченка, 1 (корпус № 5, кабінет № 103), м. Кропивницький, Кіровоградська область

Телефони приймальної комісії:

+380 (522) 22 86 50;

+38 (095) 14 853 51;

+380 (96) 62 379 13