Кафедра хорового диригування і методики музичного виховання була створена 1977 року після розділення факультетської кафедри музики і співів. Першим завідувачем кафедри був старший викладач Борис Васильович Притула, який очолював її до 1989 року. Потім кафедру очолювали кандидати педагогічних наук, доценти Володимир Федорович Кривозуб (з квітня 1989 по травень 1996 року) та Тетяна Миколаївна Пляченко (з травня 1996 по листопад 2001 року).

У зв’язку з розширенням сфери діяльності щодо професійної підготовки майбутніх фахівців з 1 листопада 2001 року кафедра отримала назву вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання. З 2001 року її очолює доктор педагогічних наук, професор Алла Миколаївна Растригіна.

Б. В. Притула
В. Ф. Кривозуб

 

Т. М. Пляченко
А. М. Растригіна

 

Головним завданням діяльності педагогічного колективу кафедри є підготовка сучасного фахівця, який не тільки володіє професійними компетенціями вчителя музики, а й, діставши можливість для індивідуальних свобод і маючи доступ до глобальної інформації, постійно розширює простір для власної творчої ініціативи й спроможний внести в сучасну освіту та виховання новітнє бачення сутності музичного мистецтва, засобами якого людство одуховнює навколишній світ, надає йому благородних гуманних рис.

Кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання забезпечує фундаментальну професійну підготовку фахівця-музиканта з дисциплін вокально-хорового циклу, зокрема, диригування, постановки голосу, сольного співу (академічного, народного, естрадного), читання хорових партитур, аранжування, хорознавства, хорового класу, хорового сольфеджіо.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує й науково-дослідну та методичну підготовку майбутніх учителів музики на професійно-орієнтованих дисциплінах із основ наукових досліджень, основ матеріальної культури, методики музичного виховання, методики викладання диригування та методики викладання вокалу. Проведення названих курсів здійснюється у формі лекційних, семінарських та практичних занять (методика музичного виховання, методика викладання диригування та вокалу), а також індивідуальних (хорове диригування, сольний спів, аранжування).

Запорукою перспективи розвитку кафедри є розширення фахової підготовки – надання додаткової кваліфікації “Викладач вокалу” та “Викладач хорового диригування” на рівні спеціалістів та магістрів.

Весь комплекс набутих студентами спеціальних знань, навичок, умінь в процесі фахової підготовки знаходить практичне впровадження в період проходження педагогічної практики, що посідає центральне місце в системі підготовки майбутнього фахівця. На мистецькому факультеті вона має певні особливості, пов’язані зі специфікою музики як виду мистецтва, й передбачає перевірку в реальній практиці готовності майбутніх педагогів до ефективної професійної діяльності. Залежно від набутої кваліфікації майбутні бакалаври та спеціалісти проходять педагогічну практику в загальноосвітніх школах та педагогічних училищах, магістри – безпосередньо на музичному відділенні мистецького факультету.

Тема науково-дослідницької роботи кафедри: «Модернізація музично-педагогічної освіти України ( державний реєстраційний номер 0116U0052278, Індекс УДК 378.091:78 (477) ). Головним напрямком наукових розвідок науковців кафедри, що було визначено в якості пріоритетного на 2018 рік, стало опрацювання сутності новітньої парадигми ХХІ століття на засадах моделі духовності виховання й у такому контесті, продовження роботи над удосконаленням стратегії вдосконалення і розвитку мистецького освітнього простору з метою подолання кризи професійної мистецької освіти, визначення можливостей її реконструкції, а також подолання неузгодженості підходів до розробки освітніх стандартів професійної підготовки майбутніх фахівців мистецького спрямування та підвищення престижу професії вчителя мистецьких дисциплін.

Високий рівень науково-теоретичної, дослідно-експериментальної, педагогічної роботи та активної концертної діяльності зумовлений відповідним науковим і творчим потенціалом кафедри.

Далеко за межами університету користується повагою широка за діапазоном і багатогранна творча діяльність музично-виконавських колективів кафедри. На велику аудиторію міста та області (ДЮЦ, юнацька та наукова бібліотеки, ЗОШ міста тощо) силами викладачів і студентів щорічно проводяться тематичні концерти хорової музики, звітні концерти окремих солістів-вокалістів, вокальних ансамблів, дитячих хорових колективів.

Високим художнім виконавським рівнем відзначаються хорові академічні та народні колективи, якими керують випускники факультету в містах і селах області. Це народний хор ветеранів праці Долинського культурно-дозвіллєвого комплексу (керівник Василь Сливка), народний хор “Нива” Созонівського Будинку культури Кіровоградського району (керівник Григорій Палій), народний хор “Хлібодари” та народний аматорський квартет “Сузір’я” Новоукраїнського міського Будинку культури (керівник  заслужений працівник культури України Олексій Соколенко), народний аматорський гурт “Петриківські козаки” Новопразького сільського Будинку культури №3 Олександрійського району (керівник Олександр Калашнік), народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль “Відлуння” Світловодського РБК (керівник Олександр Безуглов), народний аматорський хоровий колектив Бобринецького РБК (керівник Валентина Запірченко), зразковий аматорський хор “Візерунок” Знам’янської ЗОШ №2 (керівник Сергій Івасенко) та інші.

Протягом багатьох років народна артистка України, професор Раїса Валькевич та заслужений артист України Сергій Дьомін здійснюють активну концертно-просвітницьку діяльність при Кіровоградській обласній філармонії. Ними проведено понад 350 лекцій-концертів для дітей та молоді в рамках дитячої філармонії.

На кафедрі вокально-хорових дисциплін функціонує науково-дослідна лабораторія Мистецької освіти і виховання.

Основними цілями науково-дослідної лабораторії є розробка й конкретизація стратегії професійної мистецької освіти у контексті освітньої парадигми ХХІ століття та реконструкції загальної системи мистецького виховання підростаючого покоління на засадах концепцій духовності виховання та педагогіки свободи, а також координація впровадження результатів наукових розвідок за згаданими напрямками в освітній процес закладів вищої освіти та загальноосвітніх навчальних закладів.

Професорсько-викладацьким складом кафедри ведеться плідне наукове співробітництво із закладами вищої освіти європейських країн та Ізраїлю. Так, у рамках міжнародного наукового проекту, що здійснюється протягом багатьох років на базі Вільнюського едукологічного університету (Литва), проведено масштабне дослідження щодо горизонту духовності виховання й підготовлена до друку в АПН України наступна монографія «Горизонт духовності виховання»

На кафедрі вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання діють чотири методичні об’єднання:

– методичне об’єднання хорового диригування;

– методичне об’єднання методики музичного виховання;

– методичне об’єднання сольного співу (академічного, естрадного, народного).