Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 12 вересня 2019 року (протокол № 58) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 1 курсу заочної форм здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Бакалавр на основі повної загалньої середньої освіти (контракт, дозарахування)

Заочна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 06 вересня 2019 року № 91/1-ст "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб"