Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 23 вересня 2019 року (протокол № 64) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 2 курсу денної форми здобуття освіти ступеня бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (контракт, дозарахування)

 

Денна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 23 вересня 2019 року № 140/1-ст "Про зарахування на навчання студентами 2 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб"