Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 11 вересня 2020 року (протокол № 37) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентів денної та заочної форм здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб.

Бакалавр на основі ПЗСО

Денна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 11 серпня 2020 року № 104/1-ст "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних або юридичних осіб"

Заочна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 11 серпня 2020 року № 77/1-ст "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних або юридичних осіб "