Відповідно до рішення конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів у 2020 році від 24 вересня 2020 року (протокол № 5) перевести з 24 вересня 2020 року на вакантні місця державного замовлення осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 11 вересня 2020 року № 104/1-ст на 1 курс денної форми здобуття за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра згідно наказу №113/1-ст від 25 вересня 2020 року.