Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 22 серпня 2019 року (протокол № 52) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 1 курсу заочної форм здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Бакалавр на основі повної загалньої середньої освіти (контракт, дозарахування)

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 19 серпня 2019 року (протокол № 50) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 1 курсу денної форм здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Бакалавр на основі повної загалньої середньої освіти (контракт, дозарахування)

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 16 серпня 2019 року (протокол № 49) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 1 курсу заочної форм здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Бакалавр на основі повної загалньої середньої освіти (контракт, дозарахування)

Відповідно до до рішення Конкурсної комісії МОН України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (протокол № 5 від 14.08.2019) щодо виділення додаткових місць державного замовлення для забезпечення прийому пільгових категорій та на підставі рішення Приймальної комісії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка інформує  (протокол № 47 від 15.08.2019)

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти та на основі ОКР молодшого спеціаліста (бюджет, переведення)

Відповідно до пункту 3 розділу ХІІ  Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908 та  Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році, на підставі рішення Приймальної комісії від 09 серпня 2019 року (протокол № 44) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

Бакалавр на основі повної загалньої середньої освіти (бюджет, переведення)

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 08 серпня 2019 року (протокол № 43) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 1 курсу денної форм здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Бакалавр на основі повної загалньої середньої освіти (контракт, дозарахування)

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 07 серпня 2019 року (протокол № 42) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами денної та заочної форм здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, молодшого спеціаліста, бакалавра за іншою спеціальністю

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 06 серпня 2019 року (протокол № 41) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 1 курсу денної та заочної форм здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету.

Бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 02 серпня 2019 року (протокол № 38) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 1 курсу денної та заочної форм здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до небюджетних конкурсних пропозицій 2019 року.

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 01 серпня 2019 року (протокол № 36) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 1 курсу денної та заочної форм здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету.

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти