Відповідно до пункту 1 розділу Х Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 17 липня 2019 року (протокол № 25) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за результатами співбесіди за державним замовленням вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти .

У зв’язку із прийняттям рішення Конкурсною комісією Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому по окремих спеціальностях за державним замовленням для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України (протокол № 7, додаток 2, від 04 вересня 2018 року) «Про виділення додаткових місць для осіб пільгових категорій» за поданням Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на підставі рішення Приймальної комісії від 23 серпня 2018 року (протокол № 42) та результатами додаткового конкурсного відбору на підставі рішення Приймальної комісії від 12 вересня 2018 року (протокол № 51),  ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про переведення на місця державного замовлення осіб, зарахованих на 1 курс денної форми навчання за рахунок кошти фізичних та/або юридичних осіб на бакалавраті.

У зв’язку із прийняттям рішення Конкурсною комісією Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому по окремих спеціальностях за державним замовленням для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України від 21.08.2018 р. (протокол № 6) «Про виділення додаткових місць для осіб пільгових категорій» відповідно до пункту 4 розділу ХІІ Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році за поданням Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на підставі рішення Приймальної комісії від 18 серпня 2018 року (протокол № 39) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про переведення на додаткові місця державного замовлення осіб пільгових категорій, зарахованих на 1 курс денної (наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 15 серпня 2018 року № 113/1-ст) та заочної форм навчання (наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 15 серпня 2018 року № 101/1-ст) за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 23 серпня 2018 року (протокол № 42) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (дозарахування).

Відповідно до пункту 3 розділу ХІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 18 серпня 2018 року (протокол № 39) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зарахованих на 1 курс денної (накази ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 113/1-ст від 15.08.2018 р. та № 109-ст від 08.08.2018 р.) та заочної форм навчання (наказ ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 101/1-ст від 15.08.2018 р.) за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра.

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 15 серпня 2018 року (протокол № 37) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаціного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра за іншою спеціальністю.

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 08 серпня 2018 року (протокол № 33) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра за іншою спеціальністю.

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 07 серпня 2018 року (протокол № 32) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за державним замовленням вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та на основі молодшого спеціаліста.