Відповідно до Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 28 вересня 2021 року (протокол № 59) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів денної та заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Відповідно до Правил прийому для здобуття освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2021 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 28 вересня 2021 року (протокол № 59) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів 1 курсу денної та заочної форм здобуття освітнього ступеня магістра за кошти державного (регіонального) бюджету.

Відповідно до рішення Конкурсної комісії № 4 Міністерства освіти і науки України та пункту 4 розділу XII «Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти» Правил прийому для здобуття вищої освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.. В.Винниченка в 2021 році, з 03 вересня 2021 року перевести на бюджетну форму навчання осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 13 серпня 2021 року № 53-м на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра

Відповідно до Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 13 серпня  2021 року (протокол № 43) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів денної та заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Відповідно до Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 12 серпня  2021 року (протокол № 42) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів денної та заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти державного (регіонального) бюджету.