Відповідно до пункту 1 параграфа 9 Правил прийому для здобуття освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 30 вересня 2020 року (протокол № 46) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб.

Заочна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 30 вересня 2020 року № 83/2-м "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб"

Відповідно до пункту 1 параграфа 9 Правил прийому для здобуття освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 30 вересня 2020 року (протокол № 46) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів 1 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб.

Денна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 30 вересня 2020 року № 83/1-м "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб"

Відповідно до рішення конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів у 2020 році від 24 вересня 2020 року (протокол № 5) перевести з 24 вересня 2020 року на вакантні місця державного замовлення осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 вересня 2020 року № 70-ун на 1 курс денної форми здобуття освіти та наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 вересня 2020 №70/1-ун на 1 курс заочної форми здобуття освіти за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра згідно з наказом №80/1-м від 25 вересня 2020 року.

Відповідно до пункту 1 параграфа 9 Правил прийому для здобуття освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 14 вересня 2020 року (протокол № 40) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб.

Заочна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 14 вересня 2020 року № 71/2-м "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб"

Відповідно до пункту 1 параграфа 9 Правил прийому для здобуття освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 14 вересня 2020 року (протокол № 40) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів 1 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб.

Денна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 14 вересня 2020 року № 71/1-м "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб"