Відповідно до рішення конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів у 2020 році від 24 вересня 2020 року (протокол № 5) перевести з 24 вересня 2020 року на вакантні місця державного замовлення осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 вересня 2020 року № 70-ун на 1 курс денної форми здобуття освіти та наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 вересня 2020 №70/1-ун на 1 курс заочної форми здобуття освіти за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра згідно з наказом №80/1-м від 25 вересня 2020 року.