Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 16 серпня 2019 року (протокол № 49) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 1 курсу денної форм здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Магістр (контракт, дозарахування)

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 16 серпня 2019 року (протокол № 49) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 1 курсу заочної форм здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Магістр (контракт, дозарахування)

Відповідно до до рішення Конкурсної комісії МОН України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (протокол № 5 від 14.08.2019) щодо виділення додаткових місць державного замовлення для забезпечення прийому пільгових категорій та на підставі рішення Приймальної комісії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка інформує  (протокол № 47 від 15.08.2019)

Магістр на основі бакалавра та вищого ступеня (рівня)

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 09 серпня 2019 року (протокол № 44) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 1 курсу денної та заочної форм здобуття освітнього ступеня магістра на основі бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Магістр на основі бакалавра

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 08 серпня 2019 року (протокол № 43) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування студентами 1 курсу денної та заочної форм здобуття освітнього ступеня магістра на основі бакалавра за кошти державного бюджету.

Магістр на основі бакалавра