Відповідно до пункту 10 розділу V Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 21 вересня 2018 року (протокол № 57) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня магістра.

У зв’язку із прийняттям рішення Конкурсною комісією Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому по окремих спеціальностях за державним замовленням для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України (протокол № 7, додаток 2, від 04 вересня 2018 року) «Про виділення додаткових місць державного замовлення» за поданням Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на підставі рішень Приймальної комісії: від 18 серпня 2018 року (протокол № 39); від 23 серпня 2018 року (протокол № 42); від 12 вересня 2018 року (протокол № 51),  ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про переведення на виділені додаткові місця державного замовлення осіб, зарахованих на 1 курс денної та заочної форм навчання за рахунок кошти фізичних та/або юридичних осіб на магістратуру.

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 23 серпня 2018 року (протокол № 42) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями 053 "Психологія", 081 "Право", 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії».

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 22 серпня 2018 року (протокол № 41) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня магістра (дозарахування).

Вступникам, рекомендовним до зарахування на магістратуру на Бюджет за спеціальностями 053 "Психологія" та 081 "Право", які виконали вимоги для зарахування до 18 серпня 2018 року - подали до Приймальної комісії оригінали документів:

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 18 серпня 2018 року (протокол № 39) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за державним замовленням для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями 053 "Психологія" та 081 "Право".