Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 16 серпня 2018 року (протокол № 38) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня магістра.