У четвер, 01 квітня 2021 року, відбулася звітна конференція з питань проходження виробничої практики в школі студентами 4 курсу спеціальності “Середня освіта. Біологія та здоров’я людини” денної та заочної форм навчання. На заході, який проводився в режимі Zoom-конференції, були присутні:  завідувач кафедри біології та методики її викладання, професор  Гулай О.В., керівник практикою професор Дефорж Г.В., методист з педагогічного модулю доцент Кравцова Т.О., методист з психологічного модулю доцент Уличний І.Л. та куратор курсу доцент Аркушина Г.Ф.

25-26 березня 2021 року у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка відбувалася ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи».

23 березня 2021 року викладачі та студенти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка відвідали лекцію в онлайн-форматі на тему : «Теоретичні та практичні чинники становлення і розвитку системи підготовки учителів природничих наук в умовах реалізації Концепції Нової Української Школи». Лектор: Михайло Тадейович Мартинюк – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік ) НАПН України , завідувач, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 У середу, 24 березня, відбулася звітна конференція з питань проходження виробничої педагогічної практики у школі студентами спеціальності “Середня освіта (Географія)”. На заході, який проводився в режимі Zoom-конференції, були присутні студенти групи ГК17Б, керівник педагогічною практикою Маслова Н. М., методисти з фаху Мирза-Сіденко В. М. та Зарубіна А. В., методист з педагогіки Кравцова Т. О. та методист з психології Уличний І. Л.

26.03.2021 в рамках III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», присвяченої 100-річчю із дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, відбулося секційне засідання за напрямом «Підготовка вчителів природничих дисциплін: європейський та вітчизняний досвід».