Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VIIМіжнародної науково-практичної конференції «Діалог культур: Україна – Греція: культурна політика XXI ст. в європейській ретроспективі», що відбудеться 22–23 вересня 2016 р. у м. Києві.

Місце проведення: Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, корпус 1, ауд. 69.

Адреса оргкомітету:

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, вул. Героїв Оборони, корпус 15, ауд.204.

Контактні особи 

– Терещенко-Кайдан Лілія Володимирівна

тел.: +38 067 87-99-639, +38 063 18-69-628, +38 050 94-85-416

е-mail:lilijatereshenko@rambler.ru, sacra28@ukr.net(з позначкою «конференція»)

- Сидоренко Ірина Григорівна

тел.: +38 067 69 88 859

е-mail: limans@i.ua(з позначкою «конференція»)

Тематика конференції охоплює широке коло проблем:

- Греція і слов’янський світ: історико-культурні взаємовпливи;

- діалог культур Візантія–Греція–Україна: теологія, історія, література;

- Монастирі Афону та Україна: взаємовідносини, традиції, культурна спадщина;

- українсько-грецький мовно-літературний простір;

- грецька діаспора в Україні та українська діаспора в Греції;

- психолого-педагогічні та філософські дослідження в сучасному науковому дискурсі України і Греції;

- актуальні питання культурології і мистецтвознавства: історичний вимір та сучасний стан.

Робочі мови конференції: українська, грецька, англійська.

Орієнтовна програма роботи

22 вересня 2016 р.

10.00 – Відкриття конференції

10.30 – Пленарне засідання

13.00 – Робота в секціях

23 вересня 2016 р.

11.00 – Робота в секціях

15.00 – Круглий стіл

17.00 – Прийняття рекомендацій.

Під час роботи Міжнародної науково-практичної конференції буде проведено концерт грецької та української музики й танцю, книжкова виставка "Історія, культура, мистецтво Греції", а також організовано екскурсії до Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Для участі у Міжнародній науково-практичній конференції необхідно

до 01 липня 2016 року подати:

- письмову заявку на адресу Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, вул. Героїв Оборони, корпус 15, ауд.237, а також на електронні адреси lilijatereshenko@rambler.ru,limans@i.ua, (з позначкою «конференція»), в якій зазначити тему доповіді, відомості про автора (прізвище, ім'я та по-батькові, місце роботи або навчання, посаду, науковий ступінь, вчене та почесне звання (в разі наявності), телефони, факс, е-mаіl;

- тези доповіді;

- статтю (обсяг 8−10 стор., в електронному вигляді та один роздрукованийпримірник тексту), оформлену згідно з вимогами МОН України;

- копію квитанції про оплату оргвнеску та оплату публікації статті з розрахунку 35 грн за одну сторінку.

Взірець оформлення заявки

ХАРЧЕНКО Світлана Василівна, заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат філологічних наук, доцент, м. Київ, Україна.

Мовна політика в Україні та Греції в другій половині ХХ століття

тел.: +38 067 78-76-840

е-mail: lucynka@ukr.net

Особисту участь планую / не планую

Потреба в готелі є / немає

Взірець оформлення заявки

(для магістрів, студентів)

ЮЗЛЕНКО МаринаВікторівна, студентка магістратури гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Відображення діалогу культур Візантія – Греція – Українав українському мистецтві

Науковий керівник – ТЕРЕЩЕНКО-КАЙДАН Лілія Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії (PhD), докторант, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

тел.: +38 067 11-11-111 (Юзленко М.)

е-mail: juzlenko@ukr.netЮзленко М.

До початку роботи міжнародної науково-практичної конференції планується видання збірки тез.

Тези доповідей (до 3 сторінок) необхідно в електронному та паперовому варіантах подати до Оргкомітету до 20 липня 2016 р., надіславши на дві електронні пошти: lilijatereshenko@rambler.ru,limans@i.ua.

Вимоги до оформлення тез та доповідей

  1. Мова – українська, англійська, грецька.
  2. У верхньому лівому куті - УДК.
  3. У верхньому правому куті (навпроти УДК) – прізвище, ім'я, по-батькові грубим курсивом, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), країна (курсив). Через рядок – грубим шрифтом назва тез великими літерами посередині рядка.
  4. Електронний варіант тез виконують у редакторі Word for Windows 6.0 (формат *.doc) і вище, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14. Поля: по периметру – 20 мм; міжрядковий інтервал – 1,5; формат паперу А 4; абзац – відступ 1,25 (не використовувати пропуски й Таb). Потрібно чітко розмежовувати тире (–)і дефіс (-), використовувати нормативнілапки (« ») та апостроф (’), між іменем і прізвищем ставити нерозривний проміжок (одночасне натискання клавіш пуск), зазначати в роботі лише ім'я і прізвище того, на кого зроблено покликання, наприклад,М. Сергієнко.
  5. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додають окремим файлом (підпис: мал. 1, таб. 1) у форматі *.doc.
  6. Аспіранти подають свої матеріали з рецензією наукового керівника.

Витрати, пов'язані з участю у міжнародній науково-практичній конференції (проїзд, проживання, харчування), беруть на себе учасники.

Організаційний внесок покриває участь у заходах конференції, інформаційний пакет учасника і становить –150 грн.(для учасників з України та країн СНД).

Одноосібні матеріали докторів наук друкуються безкоштовно.

Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими реквізитами:

На картковий рахунок у ПриватБанку5168 7556 3171 0437 (Михнюк Сергій Вікторович)

Призначення платежу: участь у міжнародній конференції «Україна-Греція»

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення публікації до друку, про що автору буде повідомлено окремо.

Рукописи не рецензуємо і не повертаємо.

Оргкомітет

 Інформацію надано науковим відділом