Горлівський інститут іноземних мов (м.Бахмут)
ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Західноказахстанський державний університет ім. М.Утемисова (м.Уральськ, Казахстан)
Крайовський університет (м.Крайова, Румунія)
Університет Франсуа Рабле (м.Тур, Франція)

запрошують взяти учать у роботі

у VІІІ міжнародної науково-практичної конференції
“Сучасні лінгвістичні прадигми”,
яка відбудеться 11 квітня 2019 року в Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ

Напрямки роботи конференції:

1. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць.

2. Проблеми номінації, термінологізації.

3. Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики.

4. Фонетичні ресурси європейських мов.

5. Проблеми міжкультурної комунікації в поліетнічній площині.

6. Стилістика тексту. Лінгвістичний аналіз тексту.

7. Проблеми дискурсології, дискурс-аналізу.

8. Концептуальний аналіз мови.

9. Лінгвокультурологічні аспекти дослідження європейських мов.

10. Сучасні проблеми психолінгвістики та етнолінгвістики.

11. Методологічні проблеми сучасної лінгвістики.

12. Методичні інновації у викладанні рідної та іноземних мов.

Термін поданная матеріалів — до 25 березня 2019 року.

Електронна пошта: lingvistychni.paradygmy@gmail.com

Інформацію надано науковим відділом