Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції для студентів та молодих науковців «Вивчення і впровадження ідей Василя Сухомлинського в практику сьогодення», яка відбудеться 1 ‒ 2 жовтня 2020 року на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Навчально-науковий інститут неперервної освіти запрошує до участі в Міжнародній науково-практичній конференції з інтернет підтримкою «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», присвяченій 185-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, а також у Всеукраїнських тренінгах з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Термін проведення заходів 29-30 травня 2020 року.

Інформацію надано науковим відділом

Запрошуємо Вас взяти участь у ХIV Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», яка відбудеться 19-20 березня 2020 року на факультеті іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (ЦДПУ) міста  Кропивницький.

8-10 квітня 2020 року в Одеській національній академії харчових технологій пройде Всеукраїнська науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти».

Заявку на участь у конференції та текст доповіді, оформлений згідно з вимогами, необхідно надіслати до 23 березня 2020 року.

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Українсько-американський університет Конкордія та Європейський університет проводять ХVІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку" ("ECONOMICS: CURRENT AFFAIRS AND  DEVELOPMENT PROSPECTS") , яка відбудеться 19 березня  2020 року.

Робоча мова конференції  – англійська.

Форма участі – дистанційна.