Спеціалізована вчена рада створена на підставі рішення Вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 31 жовтня 2022 року (наказ про введення в дію ухвали Вченої ради від 01.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ніколенко Людмили Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань: 01 Освіта, за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

Дисертація на тему: «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА»

Голова ради: 

доктор педагогічних наук, професор Окольнича Тетяна Володимирівна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти.

Рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор Галета Ярослав Володимирович, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, декан факультету педагогіки, психології та мистецтв;

кандидат педагогічних наук наук, доцент Бабенко Тетяна Василівна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти.

Опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Овчаренко Наталія Анатоліївна, Криворізький державний педагогічний університет, в.о. завідувача кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки;

доктор педагогічних наук, доцент Паньків Людмила Іванівна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, професор кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства;

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, професор кафедри мистецької освіти.


Дата захисту: Захист дисертації Ніколенко Людмили Ігорівни «Педагогічні умови формування професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва», відбудеться 20.12.2022 р. о 12.00 в залі засідань № 1 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Зауваження та звернення приймаються до 16.12.2022 р. та надсилаються за адресою: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький 25006.

Adobe Acrobat Pro PDF Дисертація

key Файл КЕП дисертації

Adobe Acrobat Pro PDF Відгук опонента д,п.н., проф. Овчаренко Наталія Анатоліївна

key Файл КЕП Відгуку опонента д,п.н., проф. Овчаренко Наталія Анатоліївна

Adobe Acrobat Pro PDF Відгук опонента д,п.н., доц. Паньків Людмила Іванівна

key Файл КЕП Відгуку опонента д,п.н., доц. Паньків Людмила Іванівна

Adobe Acrobat Pro PDF Рецензія д,п.н., проф. Галета Ярослав Володимирович

key Файл КЕП Рецензії д,п.н., проф. Галета Ярослав Володимирович

Adobe Acrobat Pro PDF Рецензія д,п.н., доц. Бабенко Тетяна Василівна

key Файл КЕП Рецензії д,п.н., доц. Бабенко Тетяна Василівна

Adobe Acrobat Pro PDF Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Трансляція захисту дисертації