У 2021 році при вступі на навчання до ЦДПУ ім. В. Виннченка на основі повної загальної середньої освіти Правилами прийому передбачено проведення творчих конкурсів на таких спеціальностях:

Шифр галузі Назва галузі Спеціальність (код, назва) Програми творчих конкурсів
01

Освіта/

Педагогіка

017 Фізична культура і спорт Творчий конкурс з фізичної культури
02

Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Творчий конкурс з образотворчого мистецтва
02

Культура і мистецтво

024 Хореографія Творчий конкурс з хореографії

До участі в творчих конкурсах допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або завершують її здобуття до 10 липня 2021 року та подали заяву на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка для участі в творчому конкурсі за відповідною спеціальністю. Уповноважена особа Приймальної комісії реєструє заяву учасника творчого конкурсу в журналі реєстрації заяв у день прийняття заяви.

Строки проведення творчих конкурсів:

Творчі конкурси проводяться в кілька потоків в період:

з 01 серпня до 12 серпня включно (державна форма навчання);

з 13 серпня до 22 серпня включно (комерційна форма навчання).

Реєстрація здійснюється очно –  з 21 липня і завершується до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу.

Графік проведення творчих конкурсів на бюджетних конкурсних пропозиціях

Спеціальність (код, назва)

Етапи проведення творчих конкурсів

 Строки проведення творчих конкурсів у два дні

Початок конкурсу

Адреса проведення

017 Фізична культура і спорт

1 потік

03 серпня 2020 року та

11.00 год.

вул. Верхня Пермська, 3, факультет фізичного виховання

04 серпня 2020 року

08.00 год.

2 потік

06 серпня 2020 року та

 11.00 год.

07 серпня 2020 року

 08.00 год.

3 потік

11 серпня 2020 року та

11.00 год.

12 серпня 2020 року

08.00 год.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1 потік

04 серпня 2020 року

 

5-поверховий корпус, ауд.№506

 

2 потік

05 серпня 2020 року

 

08.00 год.

3 потік

06 серпня 2020 року

 
 

024 Хореографія

1 потік

03 серпня 2020 року та

11.00 год.

вул. Арсенія Тарковського, 16 - "Школа мистецтв"

04 серпня 2020 року

08.00 год.

2 потік

06 серпня 2020 року та

11.00 год.

07 серпня 2020 року

08.00 год.

3 потік

11 серпня 2020 року та

11.00 год.

12 серпня 2020 року

08.00 год.

Додатковий графік проведення творчих конкурсів для осіб, які вступають виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Спеціальність (код, назва)

Додатковий етап

 Строки проведення творчих конкурсів у два дні

Початок конкурсу

Адреса проведення

017 Фізична культура і спорт

4 потік

21 серпня 2020 року та

11.00 год.

вул. Верхня Пермська, 3, факультет фізичного виховання

22 серпня 2020 року

08.00 год.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

4 потік

22 серпня 2020 року

08.00 год.

5-поверховий корпус, ауд.№506

024 Хореографія

4 потік

21 серпня 2020 року та

11.00 год.

вул. Арсенія Тарковського, 16 - "Школа мистецтв"

22 серпня 2020 року

08.00 год.

 

Розклад проведення творчих конкурсів та творчих заліків

Уповноважені особи Приймальної комісії відповідальні за реєстрацію учасників творчих конкурсів:

Спеціальності

Місце реєстрації

Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи

Контактний телефон, e-mail

017 Фізична культура і спорт

деканат факультету фізичного виховання

(вул. Верхня Пермська, 3)

Заблодська Світлана Костянтинівна

+380669429088

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

деканат мистецького факультету

(5-поверховий корпус)

Шаховська Анастасія Валеріївна

+380666395346

024 Хореографія

 Регламент проведення творчих конкурсів

 Перелік документів, які повинен подати та пред’явити вступник для участі в творчому конкурсі

  • Заяву на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка для участі в творчому конкурсі;
  • Оригінал документа, що посвідчує особу та його копію;
  • Фотокартку розміром 3х4 см;
  • Копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
  • Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання або витяг з протоколу засідання регламентної комісії Українського центру оцінювання якості освіти щодо неможливості створення спеціальних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);
  • Медичну довідку за формою 086–у (з поліклініки за місцем проживання) про стан здоров’я абітурієнта – для осіб, які беруть участь у творчому конкурсі – на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт». Для виконання завдань з фізичної підготовки абітурієнти зобов’язані мати спортивний одяг та взуття відповідно до виду спорту (легка атлетика, гімнастика). Для теоретичного повідомлення з фізичної культури необхідно мати ручку з чорнилом синього кольору.

Вхід абітурієнтів до приміщення, де проводиться творчий конкурс виключно у захисних масках!

Вхід учасників до приміщення починається не раніше ніж за 15 хвилин до початку творчого конкурсу. При вході до приміщення абітурієнт особисто має пред’явити:

  • Оригінал документа, що посвідчує особу;
  • Екзаменаційний листок з фотокарткою вступника;
  • Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).

Під час проведення творчого заліку або творчого конкурсу фізичних здібностей зазначені документи (за потреби) можуть зберігатись в уповноваженої особи Приймальної комісії.

Абітурієнти залишають верхній одяг, сумки, мобільні телефони та інші засоби зв’язку у відведеному для цього місці.

Батьки чи інші особи, які супроводжують вступника, до приміщення не допускаються.

Після початку творчого конкурсу (заліку) допуск абітурієнтів до аудиторії забороняється. Особи, які запізнилися з поважних причин, до участі у творчому заліку або творчому конкурсі допускаються за рішенням відповідального секретаря Приймальної комісії. При цьому додатковий час на виконання завдання не надається.

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів, включаючи оцінки творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) ЦДПУ ім. В. Винниченка (www.cuspu.edu.ua) та вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не пізніше наступного дня після їх проведення.

Результати проведення творчих конкурсів: