У 2021 році при вступі на навчання до ЦДПУ ім. В. Виннченка на основі повної загальної середньої освіти Правилами прийому передбачено проведення творчих конкурсів на таких спеціальностях:

Шифр галузі Назва галузі Спеціальність (код, назва) Програми творчих конкурсів
01

Освіта/

Педагогіка

017 Фізична культура і спорт Творчий конкурс з фізичної культури
02

Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Творчий конкурс з образотворчого мистецтва
02

Культура і мистецтво

024 Хореографія Творчий конкурс з хореографії

До участі в творчих конкурсах допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або завершують її здобуття до 01 липня 2021 року та подали заяву на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка для участі в творчому конкурсі за відповідною спеціальністю. Уповноважена особа Приймальної комісії реєструє заяву учасника творчого конкурсу в журналі реєстрації заяв у день прийняття заяви.

Строки проведення творчих конкурсів:

Творчі конкурси проводяться в кілька потоків в період:

з 01 липня до 13 липня включно (державна форма навчання);

з 21 липня до 23 липня включно (комерційна форма навчання).

 

Реєстрація здійснюється очно згідно графіку роботи Приймальної комісії:

з 17 до 30 червня (державна форма навчання);

з 17 червня до 20 липня (комерційна форма навчання).

 

Уповноважені особи Приймальної комісії, відповідальні за реєстрацію учасників творчих конкурсів:

1. Ковальова Юлія Анатоліївна – на спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

2. Салієнко Аліна Ігорівна – на спеціальності: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія

 

Розклад проведення творчих конкурсів та творчих заліків

 

Регламент проведення творчих конкурсів

 Перелік документів, які повинен подати та пред’явити вступник для участі в творчому конкурсі

  • Заяву на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка для участі в творчому конкурсі;
  • Оригінал документа, що посвідчує особу та його копію;
  • Фотокартку розміром 3х4 см;
  • Копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
  • Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання або витяг з протоколу засідання регламентної комісії Українського центру оцінювання якості освіти щодо неможливості створення спеціальних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);
  • Медичну довідку за формою 086–у (з поліклініки за місцем проживання) про стан здоров’я абітурієнта – для осіб, які беруть участь у творчому конкурсі – на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт». Для виконання завдань з фізичної підготовки абітурієнти зобов’язані мати спортивний одяг та взуття відповідно до виду спорту (легка атлетика, гімнастика). Для теоретичного повідомлення з фізичної культури необхідно мати ручку з чорнилом синього кольору.

Вхід абітурієнтів до приміщення, де проводиться творчий конкурс виключно у захисних масках!

Вхід учасників до приміщення починається не раніше ніж за 15 хвилин до початку творчого конкурсу. При вході до приміщення абітурієнт особисто має пред’явити:

  • Оригінал документа, що посвідчує особу;
  • Екзаменаційний листок з фотокарткою вступника;
  • Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).

Під час проведення творчого заліку або творчого конкурсу фізичних здібностей зазначені документи (за потреби) можуть зберігатись в уповноваженої особи Приймальної комісії.

Абітурієнти залишають верхній одяг, сумки, мобільні телефони та інші засоби зв’язку у відведеному для цього місці.

Батьки чи інші особи, які супроводжують вступника, до приміщення не допускаються.

Після початку творчого конкурсу (заліку) допуск абітурієнтів до аудиторії забороняється. Особи, які запізнилися з поважних причин, до участі у творчому заліку або творчому конкурсі допускаються за рішенням відповідального секретаря Приймальної комісії. При цьому додатковий час на виконання завдання не надається.

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів, включаючи оцінки творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) ЦДПУ ім. В. Винниченка (www.cuspu.edu.ua) та вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не пізніше наступного дня після їх проведення.

Результати проведення творчих конкурсів: