Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей

Вступ на 1 курс зі скороченим терміном навчання
(бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

 

Факультет філології та журналістики

 

Фізико-математичний факультет

 

Факультет педагогіки та психології

 

Факультет історії та права

 

Мистецький факультет

 

 

 

Вступ на 2 курс з нормативним терміном навчання
(добір на вакантні місця набору 2020 року)

 

Факультет іноземних мов

 

Факультет філології та журналістики

 

Факультет педагогіки та психології

 

Фізико-математичний факультет

 

Природничо-географічний факультет

 

Факультет історії та права

 

Факультет фізичного виховання

 

Мистецький факультет

 

Вступ на 3 курс з нормативним терміном навчання
(добір на вакантні місця набору 2019 року)

 

Факультет іноземних мов

 

Фізико-математичний факультет

 

Факультет історії та права

 

Факультет педагогіки та психології

 

Факультет фізичного виховання

 

Мистецький факультет