для вступників, які мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів, за умови вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти.

Вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань