У 2020 році ЦДПУ ім. В. Винниченка здійснює набір осіб з повною загальною середньою освітою для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра за освітньою програмою "Хімія" на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти.

Конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка в ЄДБО

Молодший бакалавр - це освітній або освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти.

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в бюджетних та небюджетних конкурсних пропозиціях 2020 року

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення - молодший бакалавр 2020 року

Для вступників, які мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів, за умови вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти.

Вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань

Перелік конкурсних предметів та фахових випробувань в конкурсних пропозиціях ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка в ЄДБО

Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей

Вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання
(молодший бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Природничо-георафічний факультет