Перелік конкурсних предметів та фахових випробувань в конкурсних пропозиціях ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка в ЄДБО

Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей

Вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання
(молодший бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Природничо-георафічний факультет