Спеціальні умови участі в конкурсному відборі осіб, які вступають на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальностями 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 081 "Право", 122 «Комп’ютерні науки» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії»

складають вступні іспити (замість ЗНО)

особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101–0104, 0201–0203, 0206, 0301–0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2019 року (з 01 квітня)

зі спеціальності 081 «Право» можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у ЦДПУ ім. В. Винниченка (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей)
за спеціальностями 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у ЦДПУ ім. В. Винниченка (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови)