(залучення стейкхолдерів до практичних занять з дисципліни «Педагогіка дошкільна»)

У межах вивчення предмету «Педагогіка дошкільна» з теми «Сюжетно-рольові ігри дітей в дошкільному закладі» доцент Прибора Т. О. запропонувала нам до перегляду сюжетно-рольові ігри, які проводились вихователями Кіровоградщини – випускниками нашого факультету, з якими активно співпрацюють викладачі кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти та кафедри методик дошкільної та початкової освіти.

Відповідно до угоди підписаної між ЦДПУ імені Володимира Винниченка та LEGO Foundation на факультеті педагогіки та психології 29 червня відбувся тренінг для викладачів із підготовки здобувачів вищої освіти (бакалаврів) галузі знань 01Освіта/Педагогіка спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта щодо використання ігрових та діяльнісних методів навчання у майбутній професійній діяльності. Під час активності викладачі були залучені до командної співпраці, переглядали відео матеріали, які є новими у науці та практиці, рефлексували й дійшли висновків про зміну тенденцій впливу на підготовку майбутнього педагога у сфері дошкільної та початкової освіти.

28 травня 2021 року у дистанційному форматі відбувся вебінар «Особлива дитина в центрі уваги» за участі студентів факультету педагогіки та психології, тифлопедагогів сднз № 46 «Краплинка» (м. Кропивницький) та фахівців Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей імені Т. Шевченка.

17.03.2021 на кураторській годині для здобувачів бакалаврського рівня ОП 012 Дошкільна освіта другого курсу була проведена зустріч із завідувачем сектору соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького, випускником факультету (1999р.) та стейкхолдером Ігорем Михайловичем Горіним на тему «Роль вихователя у соціально-правовому захисті дітей».

Директор ЗДО № 31 “Берізка” Ружина Н. В. проводила профорієнтаційну роботу для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта. Особливу увагу стейкхолдер у ході зустрічі приділила питанням реалізації практичного спрямування підготовки майбутніх фахівців у галузі Дошкільної освіти. Учасники зустрічі також обговорювали визначені Стандартом загальні та фахові компетентності, аналізували можливі підходи до організації та їх реалізації.