17.03.2021 на кураторській годині для здобувачів бакалаврського рівня ОП 012 Дошкільна освіта другого курсу була проведена зустріч із завідувачем сектору соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького, випускником факультету (1999р.) та стейкхолдером Ігорем Михайловичем Горіним на тему «Роль вихователя у соціально-правовому захисті дітей».

Директор ЗДО № 31 “Берізка” Ружина Н. В. проводила профорієнтаційну роботу для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта. Особливу увагу стейкхолдер у ході зустрічі приділила питанням реалізації практичного спрямування підготовки майбутніх фахівців у галузі Дошкільної освіти. Учасники зустрічі також обговорювали визначені Стандартом загальні та фахові компетентності, аналізували можливі підходи до організації та їх реалізації.

Практичне використання інноваційних технологій дошкільної освіти на базі школи раннього розвитку «English-school-kids» з вивчення англійської мови (директор – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ЦДПУ ім. В. Винниченка - Цуканова Н.М.).

Видавництво «Оріон» активно допомагає у оформленні кабінету НУШ з різних навчальних предметів: авторські примірники навчально-методичних комплектів, методичні посібники та навчальні підручники.

Викладачі кафедри беруть активну участь, а студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта охоче долучаються до участі у вебінарах організованих видавництвом «Оріон»:

Кафедра активно співпрацює за програмою LEGO Fundation зі спецкурсу «Навчання через гру» та «Діяльнісний підхід у початковій школі». Перший модуль спецкурсу було проведено у січні 2020 року, наступна сустріч планується у квітні 2021 року.

Угода з the LEGO Foundation