Творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію у випадках, передбачених Переліком конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти.

Творчі заліки проводяться з конкурсних предметів:

Спеціальність Конкурсний предмет
014.11 Середня освіта (Фізична культура) Творчий залік з фізичної культури
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Творчий залік з образотворчого мистецтва
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Творчий залік з музичного мистецтва

Програми творчих заліків:

Наказ ЦДПУ ім.В.Винниченка від 02.01.2020 № 1/2-ун "Про затвердження програм творчих заліків"

Предметні комісії для проведення творчих заліків:

Наказ ЦДПУ ім.В.Винниченка від 29.12.2020 № 164/1-ун "Про затвердження персонального складу предметних комісій для проведення творчих заліків"

Перелік документів, які повинен пред’явити вступник для участі в творчому заліку:

  • Паспорт (оригінал документа, що посвідчує особу);
  • Документ про повну загальну середню освіту (або про завершення її здобуття до 10 липня 2020 року, що підтверджується довідкою відповідного закладу освіти);
  • Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);
  • Медична довідка за формою 086–у (з поліклініки за місцем проживання) про стан здоров’я абітурієнта – для осіб, які беруть участь у творчому заліку при вступі на спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»;
  • Для виконання теоретичних завдань необхідно мати ручку з чорнилом синього кольору. Для виконання завдань з фізичної підготовки абітурієнти зобов’язані мати спортивний одяг та взуття відповідно до виду спорту (легка атлетика, гімнастика).

Строки проведення творчих заліків:

Творчі заліки проводяться в кілька сесій за розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії.

Реєстрація учасників для участі в творчому заліку:

До участі в творчих заліках допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в рік проведення заліку та подали заяву на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка для участі в творчому заліку за відповідною спеціальністю.

Реєстрація здійснюється дистанційно та очно:

дистанційно – на сторінці реєстрації учасників творчих заліків веб-сайту ЦДПУ ім. В. Винниченка не пізніше ніж за 1 день до початку проведення заліку,

очно – уповноваженою особою Приймальної комісії не раніше ніж за 1 астрономічну годину і не пізніше ніж за 15 хвилин до початку проведення заліку.

Учасники творчого заліку, які подали заяви дистанційно, крім того, зобов’язані підписати власну заяву в день проведення заліку.

Уповноважена особа Приймальної комісії реєструє заяву учасника творчого заліку в журналі реєстрації заяв у день прийняття заяви.

Регламент проведення творчих заліків

Розклад творчих заліків

 

 

Реєстрація на залік

 

Результати проведення творчих заліків:

Факультет фізичного виховання 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (26.02.2021)

Факультет фізичного виховання 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (26.03.2021)

Результати творчого заліку (30.04.2021)

Мистецький факультет 014.12 Образотворче мистецтво (28.05.2021)

Факультет фізичного виховання 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (28.05.2021)

Результати творчого заліку (25.06.2021)

Мистецький факультет 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (02.07.2021)

Факультет фізичного виховання 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (02.07.2021)

Результати творчих заліків (13.07.2021)