Комунальний заклад «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ І-ІІІ СТУПЕНІВ "НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

11.Навчальний корпус 5

З 1997 року загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня «Педагогічний ліцей» функціонував як структурний підрозділ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Рішенням ХХІІ сесії Кіровоградської міської ради 23-го скликання від 21 серпня 2001 року № 1128 Ліцей став комунальним закладом освіти з профільним навчанням, що здійснюється за напрямками:

  • суспільно-гуманітарний /правовий/;
  • фізико-математичний;
  • філологічний /іноземна філологія, українська філологія/.

Ліцей забезпечує отримання загальної середньої освіти, необхідної для продовження навчання в університетах України та інших держав. Це створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей дитини, її нахилів та обдарувань.

Профільне навчання в Ліцеї передбачає формування в учнів життєво необхідних якостей і характеристик: здатність до саморозвитку, соціальна активність, незалежність переконань, відповідальність, креативність, здатність до самоаналізу, інформаційна культура, комунікабельність, естетичний смак.

Освітній процес у Ліцеї спрямований на передачу учням таких методів мислення, які забезпечували б не тільки пізнання і дослідження, але і проектування нестандартних рішень, перетворення життєвої ситуації, що склалася. Ліцей посідає гідне місце в ланцюзі безперервної освіти «школа – ліцей – університет».

З метою забезпечення профільного навчання, експериментального опрацювання ланки «школа-вуз» між управлінням освіти Кіровоградської міської ради, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка та Педагогічним ліцеєм укладено угоду про співробітництво. Відповідно до угоди, договору оренди, для організації навчально-виховного процесу КДПУ ім. В. Винниченка дозволяє використовувати свою матеріально-технічну базу: аудиторний фонд, лабораторії, лінгафонні кабінети, комп’ютерні класи, спортивні зали, читальні зали, бібліотечні фонди. Ліцей – єдиний загальноосвітній заклад області, інтегрований в структуру університету.

Серед пріоритетних характеристик Ліцею слід назвати наступні: пошана до особистості учня, сходження до індивідуальності кожного, прагнення надати будь-яку підтримку учню, розвиваючи його здібності, демократичний стиль в організації освітнього процесу.

Навчання в Ліцеї здійснюється українською мовою. Вивчаються також англійська, німецька, російська, польська мови.

Концепція розвитку закладу спрямована на формування механізмів оптимальної побудови індивідуальної освітньої особистості учня за рахунок комбінації загальноосвітньої, профільної складових навчального плану, механізмів об’єктивної оцінки навчальних досягнень учнів на основі «накопичувальної» системи оцінювання знань.

Основна ідея концепції – організація і розвиток позитивної та успішної освітньої культури. Програма передбачає організацію і постійний розвиток позитивної шкільної культури, щопідтримує в учнів і вчителів відчуття успішності і корисності та суспільної значущості їх дій.

Предметом дослідження педагогів навчального закладу є тема: «Підвищення якості навчально-виховного процесу з метою всебічного розвитку учнів педагогічного ліцею як особистості та найвищої цінності суспільства».

Вчителями закладу є висококваліфіковані фахівці, більшість з яких – викладачі Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. В 2016-2017 н. р. у Педагогічному ліцеї працюють 78 вчителів, серед яких 38 кандидатів наук: 5 – історичних, 18 – педагогічних, 9 – філологічних, 1 - біологічних, 2 – фізико-математичних, 1 – філософських, 1 – юридичних наук, 1 – кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Основною ланкою навчально-виховного процесу в Ліцеї є учні, які пройшли конкурсний відбір для навчання в закладі. В Ліцеї вироблений комплексний підхід до талановитих учнів, що дає змогу розвивати творчий потенціал, удосконалювати навички дослідницької діяльності. Тому робота з обдарованими учнями є пріоритетною. Виявом її ефективності є високі бали після складення тестових завдань ЗНО, призові місця на предметних олімпіадах і конкурсах, стовідсотковий показник вступу випускників Ліцею до вищих навчальних закладів України,  переважно на державну форму навчання.

Учні Педагогічного ліцею є постійними призерами міських і обласних олімпіад з української, англійської, німецької мови, математики, астрономії, фізики, історії, правознавства, конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, конкурсу на кращого знавця Конституції України та права, успішно навчаються в секціях МАН, мають власні публікації в періодичних виданнях, успішно виступають у міському, обласному чемпіонаті інтелектуальних ігор  «Що? Де? Коли?».

В Ліцеї вироблений комплексний підхід до талановитих учнів, що дає змогу розвивати уміння самостійно працювати і розвивати творчий потенціал, удосконалювати навички дослідницької діяльності, отримувати високий рівень профільної підготовки.

Педагогічний ліцей – це колиска розквіту талантів старшокласників, їхньої адаптації до дорослого життя. Тут культивується любов до знань, творчості, до рідної мови та держави.

Комунальний заклад «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» був особисто відзначений керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Грамотою за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України та включений у щорічник «Флагмани освіти і науки України».

Кредо закладу освіти:«Людський розум живлять наука і мислення».


Герб Педагогічного ліцеюНавчальні корпуси ЦДПУ ім. В.Винниченка, в яких навчаються ліцеїсти


Навчальний корпус №1


Навчальний корпус №4


Навчальний корпус №5


Навчальний корпус №6

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""