img 3n img 4n img 5n n11n22n33n44img 6n    img 11n img 19n
semenuk

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу та загального мовознавства

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1985.
Докторантура до 2002 р.
Мовний центр при Монклерському університеті /США/, 2003 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Мова епохи та мовна особистість у сатирико-гумористичному тексті (докт., 2002 рік).
Особливості лексичної синонімії в худ. творах 20-30 рр. ХХ ст. (канд.).

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: проректор з  наукової  роботи та міжнародних зв’язків Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (з 2005 р.); професор (2004 р.); завідувач кафедри перекладу та загального мовознавства.

Коло наукових інтересів: лінгвокультурні аспекти сучасного дискурсу

Дисципліни, які викладає: загальне мовознавство, мова і суспільство.

Нагороди та досягнення: «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти і науки  України

Посібники та наукові публікації за останні роки:

  1. Основи теорії мовної комунікації: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2007.
  2. Єлисаветград у дзеркалі слова: кол. монографія - Кіровоград: Код, 2004.
  3. Вплив екстралінгвальних факторів на українську та російську мови 90-х років ХХ століття // Наукові записки. – Вип.. 53. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – С. 34-40.
  4. Людина в сучасному масмедійному просторі України // Наукові записки Запорізького національного університету. – Серія: Філологія. – Запоріжжя, 2005. – С. 37-41.
  5. Сатира и юмор как конкуренты «патогенного текста» // Докса. Збірник наукових праць із філософії та філології. Вип. 13. Сміх та серйозність: множинність видів та взаємин.
  6. Про стабільність і динаміку ключових концептів мовної свідомості та культури // Наукові записки. – Випуск 75 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5-ти ч. – Кіровоград, 2008. – С. 17-19.
  7. Отражение социальной дифференциации в языке: футбольный сленг // Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Горловка: Видавництво ГДПІІМ, 2008. – С. 105-107
  8. Комунікація: підходи до визначення поняття // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Друку, 2008. – С. 101-105.
Електронна адреса: semenyuk@kspu.kr.ua