Хіжінська Яніна Валеріївна
(студентка шкільного відділення
комунального вищого навчального закладу
«Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського»)
м. Олександрія
Тимофєєва І.В.

Сучасна школа створює образ Людини, розглядає освіту як шлях у царство духу, духовної та матеріальної культури. У школі не тільки набувають знань, а й проходять складний процес становлення особистості, пошуку відповідей на життєво важливі питання: хто я? Навіщо прийшов у цей світ? У чому сенс мого існування? Виховати особистість із принципово новим рівнем розвитку самосвідомості і покликаний сучасний вчитель, місія якого є відповідальною у наш час. Проблема виховання молоді на засадах гуманної педагогіки є актуальною в умовах сьогодення, зважаючи на ті події, які відбуваються в нашій країні останні два роки. На жаль, родини, сім`ї, в які гібридна війна внесла біль і сльози не може через суб’єктивні та об’єктивні чинники виховувати дитину на засадах гуманізму.

Надія Калініченко (доктор  педагогічних наук, професор)
Людмила Тининика (магістрант першого курсу природничо-географічного факультету)
Кіровоградський державний педагогічний університет іммені Володимира Винниченка м.Кіровоград
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Надія Калініченко

У статті   розкриваються проблеми взаємозв’язку   любові і вимогливості у формуванні особистості молодших  школярів.

Ключові слова:  гуманна педагогіка, особистість, виховання, любов, вимогливість.

Постановка проблеми. Звертаючись до батьків  і педагогів у фільмі "Вчитель" (1970 р.) у своїх роздумах про виховання дітей Василь Олександрович Сухомлинський наголосив:"Дехто думає, що любити дітей це найлегша справа, найпростіша. Бути добрим, бути рідним своїй дитині, бажати добра, бути доброзичливим – це вже і є любов. Насправді це не так. Любити дітей – це, я б сказав, найтонша, найскладніша і наймудріша річ, яка приходить з досвідом. Справжня любов поєднує в собі відповідальність за дитину і бажання добра. Якщо є відповідальність, то є і вимогливість. Справжня вимогливість – це дитя любові і відповідальності".

Мета даної статті – розкрити продуктивні компоненти проблеми  любові і вимогливості у вихованні дітей початкової школи у педагогіці Василя Сухомлинського.

Анна Паламарчук
(студентка 5 курсу факультету педагогіки та психології)
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград
Науковий керівник к.пед.н., проф. Тетяна Довга

Одним з найважливішим завданням учителя початкової школи є формування й розвиток у дітей моральності, вихованості, ціннісних орієнтирів.

Молодший шкільний вік –  це вік формування почуттів і моральної поведінки. „Утвердити в кожній дитині доброту, сердечність, чуйність до всього живого й красивого, - писав В.Сухомлинський, - елементарна азбучна істина шкільного виховання, з цієї істини починається школа. Справжнє виховання полягає у тому, щоб моральний ідеал добра, правди, честі, духовної краси жив у кожному юному серці, утверджувався в активній діяльності як невід'ємна частина власного єства, власної думки, почуттів, намірів”. [7, 192].

Ідеї і справи великих людей з часом стають ближчими, зрозумілішими і необхідними новим поколінням. Це повною мірою стосується педагогічних ідей і діяльності Василя Сухомлинського.

Яна Лагута
(студентка, IVкурс Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв)
Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ
Канд. філол. наук, доцент Марія Греб

Актуальність. Сімейне виховання – це одна з форм виховання дітей, що поєднує цілеспрямовані педагогічні дії батьків з повсякденним впливом сімейного побуту [2, 306]. Головна  мета сімейного виховання – сформувати справжню людину, наділену найкращими людськими якостями:  високоморальну, здорову  тілом і душею, сильну розумом.

Анастасія Коваленко
(студентка 1 курсу факультету педагогіки та психології)
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград
Науковий керівник к. пед. н., проф. Тетяна Довга

У процесі шкільної освіти учні не лише опановують необхідний обсяг фактичної інформації, оволодівають предметними та ключовими компетентностями, але й отримують певні відомості про моральний бік життя, в них формуються певні  моральні цінності. Тому проблема виховання у школярів чітких моральних орієнтирів на різних ступенях навчання залишається актуальною.

Моральне виховання традиційно розглядається як систематичне й цілеспрямоване формування моральної свідомості, розвиток почуттів, вироблення навичок та звичок моральної поведінки.