Привітання від Асоціації українських германістів

Привітання від Всеукраїнської спілки викладачів перекладу

Привітання від кафедри германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Привітання від кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Привітання від Михайло Гавриша, кандидата філолологічних наук, доцента, завідувача кафедри німецької мови КНЕУ імені Вадима Гетьмана(Київ)

Привітання від Ріхарда Й.Бруннера (університет м. Ульм, Німеччина)

Привітання від факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Привітання від Факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Привітання від факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету