Кадрове забезпечення

Кафедри Англійської мови та методики її викладання на якій працюють 19 штатних викладачів і 1 внутрішній сумісник (усього – 20). З них: докторів наук, професорів – 1 (внутрішній сумісник (5%), кандидатів наук, професорів – 1 (5%); кандидатів наук, доцентів – 12 (60%); кандидатів наук, старших викладачів – 4 (20%); старших викладачів – 1 (5%); викладачів – 1 (5%);

кафедри Німецької мови та методики її викладання має у своєму штаті 7 штатних викладачів і 3 внутрішніх сумісників. З них: кандидатів наук, професорів – 2 (внутрішні сумісники) (20 %); кандидатів наук, доцентів – 3 (30 %); кандидатів наук, старших викладачів – 3 (1 внутрішній сумісник) (30 %); старших викладачів – 1 (10 %); викладачів –1 (10 %);

кафедри Перекладу, прикладної та загальної лінгвістики налічує в своєму штаті 28 осіб. З них: професорів (ВАК) – 3 особи (10,7%); доцентів, докторів наук – 1 особа (3,6%); кандидатів наук, доцентів (ВАК) – 12 осіб (42,88%); кандидатів наук, старших викладачів – 5 осіб (17,8 %); викладачів, кандидатів наук – 1 особа (3,6%), старших викладачів – 2 особи (7,14%), викладачів – 2 особи (7,14%), асистентів – 2 особи (7,14%).

Усі викладачі факультету іноземних мов пройшли підвищення кваліфікації згідно факультетського графіку у встановлені терміни.

 

Кадровий позитивний ріст факультету

1 жовтня 2015 р. доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики А. Л. Міщенко захистила докторську дисертацію «Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій (на матеріалі технічної документації)» за спеціальністю 10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика.

28 вересня 2017 кандидатську дисертацію на тему «Концепт «Crime» в англомовній картині світу США» зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови захистила у спеціалізованій вченій раді Запорізького національного університету викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Олійник Оксана Степанівна.

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІВПАЦЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Наукова діяльність факультету відбувається зокрема в рамках міжнародної співпраці факультету. Починаючи з 2014 року по 2018 деканат факультету подовжив існуючі та заключив нові  Договори про співпрацю з провідними університетами Єросоюзу:

1) У вересні 2017 році була подовжена Угода про співпрацю в області науки і освіти з Ульмським університетом (Німеччина).

2) Підписана угода від 01.10.2015  року між факультетом іноземних мов та Інститутом перекладу та міжмовної комунікації Технічного університету міста Кельн (Німеччина). Згідно цій Угоді професор Кельнського університету Клаус-Дірк Шміц виступав у 2016 році на пленарному засіданні конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» та провів майстер класи з термінознавства з викладачами та студентами факультету іноземних мов;

3) У жовтні 2016 році підписана Угода з одним із найстаріших університетів Бельгії – Левенським католицьким університетом. На запрошення факультету іноземних мов професор цього університету Люк ван Доорслаєр вже двічі у березні 2015 р. та у березні 2016 відвідав наш університет, читав лекції для наших студентів, провів майстер класи для викладацького складу факультету та приймав активну участь у нашій міжнародній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання»;

4) У січні 2017 року деканатом разом з ректоратом були підписані Угоди з Університетом імені Карла і Франца міста Грац /Австрія та Педагогічним університетом землі Штирія (м. Грац/Австрія);

5) У вересні 2017 року Угода про співробітництво у галузі освіти і науки була підписана із Вроцлавським університетом (м. Вроцлав, Польща), підписанню якої посприяли професори цього університету Артур Творек та Кшиштоф Гушча, які на запрошення деканату прийняли активну участь у березні 2016 року у роботі конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» та які провели німецькою мовою методичні семінари зі студентами та викладачами факультету.

В свою чергу професори кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Семенюк О.А. та Білоус О.М. прийняли активну участь у роботі міжнародної конференції «Кордони мови, Кордони мовознавства», яку проводив з 14-го по 16-те вересня 2017 року Інститут германістики Вроцлавського університету. Професор О.М.Білоус виступив на пленарному засіданні із доповіддю «Німецько-польсько-українська літературна взаємодія»;

6) у жовтні 2017 року була підписана угода із Віденським університетом, що є великою заслугою факультету та ректорату ЦДПУ, адже цій Угоді передувала, починаючи з вересня 2014 року, наполеглива підготовчо-узгоджувальна робота. Завдяки цій Угоді вже в 2018 році на факультет іноземних мов приїде на семестр лектор з німецької мови. І ця програма з практики німецької мови для нашого факультету отримала фінансову підтримку Міністерства освіти Австрії та є довготривалою.

Усі ці договори слугують базою для проходження підвищення кваліфікації нашими викладачами в закордонних університетах-партнерах. Яскравим прикладом цьому може слугувати той факт, що лише за останні чотири роки (2014-2018 рр.) дев’ять викладачів факультету іноземних мов виграли гранти та пройшли наукове стажування у вишах Австрії, Англії, Німеччини та Польщі – доцент І.А.Лівицька (Інститут англістики Віденського університету), професор  О.М.Білоус та старший викладач  Б.В. Стасюк (Центр перекладознавства Віденського університету), старший викладч Т.В.Тарануха (Інститут германістики Віденського університету), старший викладач К.В.Головенко (Інститукт теоретичного та прикладного перекладознавства Грацького університету імені Карла і Франца/Австрія), доцент Н.В.Іваненко (Оксфордський університет, Даремський університет/Великобританія), доцент А.Л.Міщенко (Кельнський технічний університет/Німеччина та Педагогічний університет землі Штирія/м. Грац, Австрія), доцент І.В.Пянковська (університет міста Ульм/Німеччина), професор О.М.Білоус (Педагогічний університет землі Штирія/м. Грац,Австрія/, Грацький університет імені Карла і Франца, Університет міста Вроцлав/Польща), доцент А.М. Ляшук (Поморська Академія (Польща)..

 

СПІВПРАЦЯ З ФОНДОМ ІМЕНІ ГАННСА ЗАЙДЕЛЯ (МЮНХЕН,НІМЕЧЧИНА)

Уже протягом десяти років факультет іноземних мов підтримує тісні зв’язки з Фондом імені Ганнса Зайделя (Мюнхен,Німеччина), завдяки фінансовій підтримці якого щороку викладачі та студенти отримують стипендії на навчання / стажування у провідних ВНЗ Німеччини. На сьогодні такими стипендіями, починаючи з 2008 р., успішно скористалися 4 викладачі та 19 студентів. Зважаючи на той факт, що факультет іноземних мов святкує у 2018 році своє 35-ти річчя з Дня заснування, Інститут підтримки здібної молоді Фонду Ганнса Зайделя виділив не три, як зазвичай, а п’ять стипендій на навчання у німецьких університетах для студентів факультету іноземних мов на 2018 рік. Переможцями у відкритому конкурсі творчих робіт на отримання цих стипендій стали дві студентки першого курсу магістратури Валерія Дідоборщ (спеціальність Прикладна лінгвістика) та Єлізавета Резніченко (спеціальність Мова і література /німецька) та три студентки четвертого курсу бакалаврату – Валерія Росовська, Марина Бірзул (обидві спеціальність Прикладан лінгвістика/німецька) та Юлія Лимборська (спеціальність Переклад/німецька мова).

 

ЗАРУБІЖНІ ВИКЛАДАЧІ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ ФАКУЛЬТЕТУ

Деканат факультету іноземних мов широко залучає до викладацької роботи провідних фахівців із зарубіжних університетів. Так, у 2015 н. р. протягом семестру за Програмою Ґотфріда Гердера лекції, семінари та практичні заняття з міжмовної комунікації, фахових мов та технічного перекладу читав професор із Німеччини Брайян Керелес.

В період всього 2015/2016 навчального року практичні заняття для студентів факультету з англійської мови читала викладач англійської мови, стипендіат Програми імені Фулбрайта Ен Джокондіні з міста Ґранд-Репідз (США).

З вересня 2017 по червень 2018 року практичні заняття, майстер-класи та методичні семінари з англійської мови проводила стипендіат Програми імені Фулбрайта Бетсі Фосет, випускниця зі спеціальності Політологія та Психологія коледжу Лютерна штату Айова (США).

 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРНЦІЯ

Факультет іноземних мов ЦДПУ ім. В. Винниченка p 2007 року вистає незмінним ініціатором статусної Міжнародної науково-практичної конференції, і 22-23 березня 2018 року будла проведена вже ХІІ конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», приурочену 35-ти Річчю заснування факультету іноземних мов. Безпосередню участь у роботі конференції взяли відомі зарубіжні професори із Паризького університету СОРБОНА – проф. Мартіне Далмас, проф. Курт Шарр із Університету міста Інсбрук/Австрія, проф. Пітер Булонь із Левенського католицького університету, проф. Міхаель Бек із університету міста Ерланген/Німеччина, проф. Артур Творек із Вроцлавського університету/Польща.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ
ТА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСАХ ТА ПРОГРАМАХ

До науково-дослідної роботи студентів факультету іноземних мов залучено 49 % студентів денної та заочної форм навчання. Студенти факультету іноземних мов беруть активну участь у галузевих студентських всеукраїнських олімпіадах та студентських конкурсах наукових робіт. Так, представниці перекладацького відділення Дар’я Беззадіна (англійська мова) та Ірина Кобилінська (німецька мова) прийняли 20-21 квітня 2016 р участь у Всеукраїнському етапі олімпіади зі спеціальності «Переклад». у КНУ ім. Тараса Шевченка та посіли 6 і 8 місце у загальному заліку відповідно, ввійшовши таким чином у десятку найкращих студентів-перекладачів України., у травні 2018 роцістудентка ІV курсу спеціальності «Переклад (англійська мова)» Гребенюк Яна зайняла на студентській олімпіді у КНУ ім.. Т.Шевченкат загальне ІV-те місце та І-ше місце у номінації за кращий науково-технічний переклад, а студентка ІІ курсу магістратури спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно (німецька, англійська мова))» Вишневецька Катерина – ІІ місце у номінації «Художній переклад».

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, що традиційно проводиться у Херсонському державному університеті (ХДУ), наукова робота студентки Регіни Гітельман (спеціальність «Мова і література (англійська)») у фіналі змагання здобула у березні 2016 року диплом ІІІ ступеня, а у квітні 2017 року студентка магістратури (спеціальність «Мова і література (англійська)») Юлія Чобу знову прославила факультет іноземних мов на всю Україну, здобувши у ХДУ диплом ІІ ступеня.

Вже 10-й рік поспіль Віктор Пінчук проводить Молодіжні форуми стипендіальних програм «Завтра.UA», щоб виявити та нагородити стипендіями 100 найкращих студентів України. За доброю традицією, що склалася останніми роками на факультеті іноземних мов, у цій стипендіальній програмі «Завтра.UA» у 2017 році вже вкотре прийняли участь троє представниць нашого факультету, а саме: студентки магістратури Анна Самойленко та Ірина Талалайі та студентка 4 курсу Аліна Дромашко (усі зі спеціальності «Мова і література (англійська)»). У підсумку стипендію виборола Аліна Дромашко та ввійшла до омріяної сотні найкращих студентів України.

Студенти та викладачі факультету іноземних мов виборювали на відкритих конкурсах право та як єдині представники з України приймали безпосередню активну участь у Міжнародних програмах не лише профільного спрямування.

Так, студентки спеціальності «Переклад» Ірина Кобилянська та Анна Альошина приймали з 7.10.2015 по 17.10.2015 безпосередню участь під керівництвом доц. І.В.Пянковської у Міжнародній студентській програмі “Європа та її кордони», яка була запроваджена та проведена в університеті міста Саарбрю́ккен, Німеччина.

З 7-го по 13-те  листопада 2015 р. студенти спеціальностей «Переклад» та «Мова і література (англійська)» Д. Беззадіна, Є. Кіфенко, Л. Леоновець, А. Украдиженко, Ю. Чобу, В. Шелар під керівництвом доцента кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики М.І.Данілко взяли участь у першому міжнародному студентському семінарі «Learning from History/Історія повчає», який проходив у польському місті  Освенціум. Тема семінару була присвячена порушенням та захисту прав людини в історичній та сучасній перспективах, зокрема насильницькій депортації громадян у часи Другої світової війни та проблемам сучасних біженців та їхнім правам.

Другий етап цього семінару (“One million and counting: reality check for German “Willkommenskultur” in light of increased influx of refugees”) відбувся 2-6 березня 2016 р. у місті Бад-Лібенцелль (Німеччина) за участі студентів факультету іноземних мов Л. Леоновець, А. Украдиженко, О. Тихолаза, Ю. Чобу.

Третій етап семінару проходив з 13 по 19 листопада 2017 року знову у місті Освенціум, Польща. Учасники з України, Польщі та Німеччини прибули до Міжнародного центру молоді з бажанням отримати чіткі уявлення про дискримінацію в контексті періоду Другої світової війни та дізнатися як боротися з упередженнями у наш час. Україну представляли студентки факультету іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету В.Будун, Я.Гребенюк, Д. Іващенко, А.Борщенко та Д.Солодєй.

Слід наголосити, що усі названі студенти факультету іноземних мов вибороли право на участь у трьох семінарах на тему «Історія повчає» на відкритому відбірковому конкурсі, який проводив деканат.

Студенти факультету іноземних мов щороку приймають активну участь у Всеукраїнських перекладацьких конкурсах.

Кожного року, починаючи з 2010-го, кафедра Перекладу, прикладного та загального мовознавства ЦДПУ проводить для студентів Всеукраїнський конкурс з перекладу коротких англо-та німецькомовних прозових оповідань (об’ємом 2-3 сторінки). Переможцями цього конкурсу неодноразово ставали і студенти факультету іноземних мов: 2012 рік – Сергій Стець (Диплом ІІ-го ступеня); 2013 - Сергій Стець (Диплом І-го ступеня ), Ірина Кобилінська (Диплом ІІ-го ступеня); 2014 – Ірина Кобилінська (Диплом ІІ-го ступеня); 2017 – Тетяна Беспала (Диплом ІІ-го ступеня), 2018 – Молчанов Андрій (Диплом ІІ-го ступеня), Крицька Олена (Диплом ІІ ступеня).)

Переклади цього всеукраїнського конкурсу об’єктивно і фахово оцінюються незалежними членами журі – відомими як в Україні, так і далеко за її межами практикуючими перекладачами як, наприклад: Юрком Прохасько (м. Львів), Іваном Мегелою (м.Київ), Петром Рихлом (м.Чернівці), Олександром Кальниченком (м.Харків), Тетяною Некряч (м.Київ).

У травні 2016 року у ювілейному 10-му Всеукраїнському студентському конкурсі під гаслом «Художнє слово в світовій культурі», який кожного року проводить Східноукраїнський національний університеті імені Володимира Даля, перше місце посіла Дар’я Беззадіна (IV курс, Філологія (Переклад)), отримавши перемогу в номінації «Переклад поетичного твору з англійської мови українською мовою» за відтворення поезії англійської поетеси Елізабет Дженнінґс  «I Feel».

Студентка Ярослава Лукіна (ІІІ курс, Філологія (Переклад)) здобула в цьому ж році друге місце в номінації «Переклад поетичного твору з англійської мови українською мовою» за переклад вірша класика американської поезії Роберта Фроста. А у номінації «Переклад поетичного твору з німецької мови українською» весь п’єдестал пошани відійшов студенткам факультету: Валерії Дідоборщ та Анастасії Андронік (обидві ІІІ курс, Філологія (Прикладна лінгвістика)), які зробили чудові переклади віршів мало відомих в Україні німецьких поетів Даґмар Палмер «Das Frühjahr stimmt die Geigen an» та Ґюнтера Фріча «Ab heute mach ich alles besser». Враховуючи, що першого місця в цій категорії організатори присуджувати не стали, то цих студенток можна вважати повноправними й абсолютними переможницями.

У травні 2018 року у цьому ж вже традиційному для наших студентів ХІІ–му Всеукраїнському студентському конкурсі під гаслом «Художнє слово в світовій культурі» 2 місце у номінації 1 – Переклад поетичного твору з англійської українською мовою посілиа студентка 2 курсу, спеціальності: Прикладна лінгвістика Джус Олена; 2 місце у номінації– Переклад поетичного твору з англійської російською мовою студентка 3 курсу, спеціальності: Переклад Остроушкро Аліна; 2 місце у номінації – Переклад поетичного твору з німецької українською мовою студентка 3 курсу, спеціальності: Переклад Носко Владисла; 2 місце у номінації – Переклад поетичного твору з німецької російською мовою студент 3 курсу, спеціальності: Переклад Міллер Геннадій та 3 місце у номінації – Переклад поетичного твору з німецької українською мовою студентка 3 курсу, спеціальності: Прикладна лінгвістика Лемещук Катерина.

Одним із найяскравіших виявів студентської творчості та дослідної роботи з елементами виховної роботи, поєднаної із розвитком, є діяльність Всеукраїнської спілки англійської мови.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Великим досягненням факультету іноземних мов є те, що саме на його базі була створена у 2008 році Всеукраїнська Спілка англійської мови. Спілка є повноправним членом міжнародної організації, яка працює більше ніж у 60 країнах світу, та діє під патронатом Королеви Великої Британії.

Основними напрямками діяльності Спілки є проведення трьох Всеукраїнських конкурсів, а саме конкурсу з ораторського мистецтва, конкурсу читців Шекспіра та конкурсу писемних творчих робіт, які демонструють високі стандарти публічного мовлення, критичного мислення учнів і студентів з усієї України та їх глибоке володіння англійською мовою.

З гордістю можна відмітити, що переможцями національного етапу конкурсу промовців та учасниками світового півфіналу, який щороку відбувається у Лондоні, ставали у 2013 році Іван Данилко, 2015 – Дар’я Беззадіна та у 2016 – Анна Цимбаліст (усі студенти спеціальності Переклад).

Кількість наукових публікацій (статей, тез доповідей) студентів-магістрів факультету іноземних мов у «Студентському науковому віснику КДПУ» за п’ять років складає понад 180.