img 3n img 4n img 5n n11n22n33n44img 6n    img 11n img 19n

ПРОГРАМА
кандидата на посаду ректора
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
Семенюка Олега Анатолійовича,
доктора філологічних наук, професора

Шановні колеги, студенти! Друзі! Згідно умов виборів ректора кандидати оприлюднюють свої програми.

Я вже маю досвід керівництва університетом, у якому пройшов шлях від студента до ректора, і розумію виклики часу, що стоять перед вищою освітою загалом та нашим навчальним закладом зокрема. Стисло окреслю питання, вирішення яких буде актуальним для колективу університету найближчим часом, визначу основні напрямки діяльності керівника, що дозволять досягнути головної мети – вибудувати університет, у якому комфортно навчатися і працювати.

 1. Управління сучасним університетом необхідно будувати за принципом горизонтального менеджменту. Маємо довіряти виконавцям, тим, хто займає різноманітні посади, особливо, якщо їх обрано згідно чинного законодавства. Але довіра має бути поєднана з контролем, звітністю та оцінкою ефективності роботи. Не можна боятися змінювати «менеджерів», не можна керуватися в призначеннях лише ступенем відданості. Важливо – залучати до управління молодь, проводити конкурсний відбір на адміністративні посади.

 1. Маємо нову реальність в економічному, фінансовому аспекті існування університетів. Академічна самостійність вимагає відповідальності, відмови від популізму. Університет повинен керуватися прагматичним ідеями, але не боятися й нових тенденцій в організації освіти, якщо має бажання розвиватися. Необхідно продовжувати курс на енергоефективність та ресурсоекономність, дотримуватися паритету кількості персоналу та студентів, не боятися оцінювати освітні програми з погляду економічної рентабельності, розширювати спектр надання основних освітніх послуг (іноземні студенти, підвищення кваліфікації вчителів, підготовка молодших бакалаврів тощо).

 1. У сучасному університеті викладачі вже не можуть гарантовано розраховувати на гідну оплату праці, орієнтуючись тільки на доволі мінливий набір та держзамовлення. Маємо перевести в ранг звичної та практично обов’язкової діяльності отримання й реалізацію різноманітних грантів, науково-дослідних, культурно-освітніх проектів. Необхідно поступово змінювати пріоритети й акценти в науковій діяльності, основним критерієм оцінки ефективності якої повинна стати «капіталізація наукових досліджень». Додаткові освітні послуги, що дозволяють отримувати заробітну плату та кошти на матеріальний розвиток підрозділів, мають стати нормою. До вже звичних курсів з підготовки до ЗНО, мовного центру, оздоровчих послуг санаторію-профілакторію слід додати роботу з дітьми в різноманітних групах раннього розвитку, художню школу, платні спортивні секції, послуги виставкових залів, музеїв і т. ін. Університет і зараз отримує помітні кошти за оренду приміщень та надання послуг згідно чинного законодавства, і цей показник буде постійно збільшуватися.

 1. Сучасний заклад вищої освіти – це місце, де комфортно і зручно студентам. І не лише в побутовому, але й у моральному плані. Ми намагалися постійно поліпшувати умови навчання, відпочинку, харчування і проживання студентів, будемо це робити і надалі. Але помітною проблемою залишається коректне ставлення до оцінки знань і умінь студентів та, іноді, до якості надання освітніх послуг викладачами. Не слід боятися втілити в життя те, що донедавна було експериментом – анкетне анонімне оцінювання якості викладання і навчання. Студенти мають бути повноправними співавторами своїх освітніх програм, реально впливати на якість підготовки їх як фахівців. Окрім того, таке анкетування – один із ефективних інструментів запобігання хабарництву.

 1. Заклад вищої освіти повинен мати привабливий вигляд, бути пристосованим до потреб працівників та студентів. Ми поступово, але наполегливо удосконалюємо навчальні корпуси, гуртожитки, територію. Реконструйовані фасади, утеплення, нові вікна, ремонти внутрішніх приміщень, пристосування до вимог інклюзивної освіти, нові лабораторії, музеї, спортивні майданчики, стадіон та багато іншого вже зроблено, але попереду ще достатньо роботи. До сторіччя нашого університету маємо відреставрувати частину історичного корпусу, потребує уваги актова зала, фасадна частина спортивної зали факультету фізичного виховання тощо. Крім того, необхідно створити спеціалізовані аудиторії для студентів мистецького факультету, факультету педагогіки та психології, факультету іноземних мов, приділити увагу розвитку лабораторної бази природничих спеціальностей, журналістики тощо. Особлива увага – гуртожиткам, насамперед №3 и №4. Їм уже не вистачає просто «косметики», тому ми подали заявку в Міністерство освіти і науки України для участі в програмі відновлення (капітального ремонту) гуртожитків.

 1. Маємо приділити помітну увагу подальшому розвитку технологічності та інформатизації університету, створенню реальних можливостей для дистанційного навчання. В університеті вже багато зроблено для цього, але необхідне постійне удосконалення інформаційної інфраструктури й віртуальних навчальних платформ, облаштування аудиторій із доступом до якісного інтернету, освітніх хабів тощо. Для забезпечення цих завдань необхідно виділяти кошти не тільки на нове обладнання, але й на гідну оплату праці спеціалістів – інженерів, адміністраторів і т. ін. Знаємо, як вирішити це непросте завдання для державного ЗВО.

 1. Ми завжди дотримувалися тези, що університет має бути важливим елементом соціально-культурного життя міста й області. Співпрацю з органами влади, громадськими організаціями і спілками необхідно продовжувати, вона повинна бути взаємовигідною, сприяти професійному та соціальному становленню студентства, створювати можливості для реалізації потенціалу викладачів і співробітників, сприяти розвитку матеріальної бази закладу. Обов’язкова вимога при цьому – дотримання чинного законодавства і «політичної чистоти». Політика має бути поза межами навчального закладу, жодна політична сила не повинна мати особливого впливу на керівника й колектив.

 1. У сучасних реаліях університет має більше шансів розвиватися, коли перебуває в центрі певної корпоративної групи. Ми не маємо філій і коледжів, але створили тісний союз із Науковим ліцеєм, Малою академією наук та Університетом третього віку «Натхнення». Така співпраця дає додаткові робочі місця для наших викладачів, сприяє розвитку матеріальної бази, збільшує контингент абітурієнтів тощо. Плануємо налагодити більш прагматичні й тісні зв’язки із закладами вищої освіти ІІ рівня, спеціалізованими школами та ін. Маємо активно пропонувати свої послуги з перепідготовки кадрів районним і міським управлінням освіти та освітнім установам.

 1. Одне з важливих завдань нашої діяльності – позиціонування університету як закладу, випускники якого мають високу професійну репутацію і користуються попитом на ринку праці. Вже недостатньо мати відповідального за працевлаштування випускників, необхідно допомагати їм знаходити привабливі місця роботи, зокрема й шляхом налагодження зв’язків із зацікавленими у фахівцях об’єднаними територіальними громадами.
  Зважаючи на характер конкуренції на ринку освітніх та наукових послуг, потрібно розширювати спектр освітньо-професійних програм. Це і підготовка молодших бакалаврів за деякими спеціальностями (наприклад: хімік-лаборант, юрист-правознавець), започаткування нових бакалаврських та магістерських програм із урахуванням кадрового потенціалу (наприклад – економіка). Практика свідчить, що роботу з абітурієнтами різних рівнів, зокрема й іноземними (профорієнтація, реклама, співбесіди тощо), необхідно зосередити в одному центрі, фахівці якого будуть спрямовані тільки на цю діяльність.

 1. Важливим завданням для ректора є створення й підтримка атмосфери взаємної довіри та поваги між адміністрацією і працівниками, викладачами і студентами університету; розвиток творчого й конкурентного середовища ідей і поглядів, які сприяють ефективній реалізації особистості науковця, адміністратора, студента. Завжди акцентував увагу на цьому, тому планую в майбутньому продовжувати підтримувати корисні ініціативи й цінувати фахівців.

Ректор – публічна особа, яка представляє університет, дбає про авторитет закладу, підтримує його реноме на державному й регіональному рівнях. Ми з командою розуміємо всю відповідальність і тягар, який покладається на керівника закладу освіти в сучасних умовах спорадичної соціальної та економічної нестабільності, пандемії, суспільних і освітніх реформ. Разом із однодумцями маю волю, бажання та ідеї щодо подальшого розвитку нашого педагогічного університету, який уже давно став важливою частиною нашого з вами життя.