Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Після закінчення у 1965 році філологічного факультету Одеського державного університету імені І.Мечнікова працював учителем української мови й літератури в м. Вилкове Одеської області. Служив в армії. Далі – директор сільської 8-річної школи, директор середньої школи в селищі Фрунзівка Одеської області. Після захисту в 1979 році кандидатської дисертації «Поетика «Сонячних кларнетів» Павла Тичини» був запрошений на кафедру української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.


У 1991 році захистив докторську дисертацію «Методологія системного аналізу індивідуальної поетики і поетики літературного твору (спеціальність «Теорія літератури»). Очолив кафедру української літератури.

Під науковим керівництвом Г.Д. Клочека захищено 2 докторські та 11 кандидатських дисертацій.

Розробляє проблеми методології аналізу поетики літературного твору з позицій системного підходу, займаючи в цій галузі пріоритетні позиції у вітчизняному літературознавстві.        Очолює наукову школу рецептивної поетики.

З 2005 по 2010 роки – ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Член Спілки письменників України, лауреат літературних премій, член Спілки журналістів України.

Нагороджений званням «Заслужений діяч науки і техніки України».

Довідка

Клочек Григорій Дмитрович народився у 1943 році у Польщі. У 1945 році його батьки разом із тисячами українців Холмщини були переселені на територію УРСР. У 1965 році закінчив філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова. Розпочинав свою діяльність учителем Вилківської СШ №1 (Кілійський район, Одеська область), директором школи. Після захисту кандидатської дисертації у 1979 році був запрошений у Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (тоді педагогічний інститут), де пройшов шлях від старшого викладача до ректора (2005–2010 рр.). Завідувач кафедри української літератури. Доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, член Спілки письменників України, член Спілки журналістів України, заслужений діяч науки і техніки України. Розробник системологічної теорії літературного твору та рецептивної поетики.

Автор більше 350 публікацій. Головні книжки: «Душа моя сонця намріяла…». Поетика «Сонячних кларнетів» П. Тичини» (К., 1986), «Поетика Бориса Олійника» (К., 1989), « У світлі вічних критеріїв» (К. 1989), «Поетика і психологія» (К., 1990), «Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація» (К., 1998), «Світ «Велесової книги» (Кіровоград, 2001), «Енергія художнього слова» (Кіровоград., 2007), «Зі судій про літературну освіту» (Тернопіль, 2013), «Поетика візуальності Тараса Шевченка» (Київ, 2013), «Шевченкове Слово: спроби наближення» (Кропивницький, 2014) та ін.

Коло наукових інтересів: системологічна теорія літературного твору, рецептивна поетика, шевченкознавство, проблеми літературної освіти.

Викладає навчальні курси:

  • Теорія літератури
  • Мистецтво аналізу літературного твору
  • С/курс «Сучасне прочитання творів Тараса Шевченка»