декан факультету, кандидат педагогічних наук, професор

Закінчив факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна у 1983 році.

Тема кандидатської дисертації: «Попередження шкідливих звичок у старших підлітків засобами фізичної культури» у 1994 році в Інституті педагогіки АПН України.

Коло наукових інтересів: фізичне виховання учнівської та студентської молоді.

 

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота у вищій школі. Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2014. – 300 с. – 5,9 др. арк. (у співавторстві).

2. Наукові основи спортивної медицини в системі підготовки фахівців з фізичного виховання (2015).

3. Організація і суддівство змагань зі спортивних ігор. Навчально-методичний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 3-е вид., переробл. і доп. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – 520 с. – 10 др. арк. (у співавторстві)

4. Визначення стану готовності випускників факультетів фізичного виховання до застосування інтерактивних методів навчання. Стаття. – Наукові записки / Ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Випуск 141. Частина ІІ. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 10-17. (Серія: Педагогічні науки). – 0,35 др. арк. (у співавторстві).

5. Окремі аспекти викладання лекційних курсів фахових дисциплін у вищій школі. Стаття. – Наукові записки – Випуск 6. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина ІІІ. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 117-120. – 0,15 др. арк. (у співавторстві).

6. Ставлення студентів до занять фізичною культурою загальнокультурному і професійному розвитку особистості. Conference Proceedings of the ІІ International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2017, Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky), 2017; ISBN 978-83-62683-68-0 (Electronic edition); pp.499, illus., tabs., bibls. – С. 234-239. 0,25 др. арк.