Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктора філософії) у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка здійснюється за спеціальностями:

011 Науки про освіту галузі знань 01 Освіта (ліцензований обсяг 15 осіб);

014 Середня освіта (фізика) в галузі знань 01 Освіта (ліцензований обсяг 10 осіб);

032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки (ліцензований обсяг 10 осіб);

035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки (ліцензований обсяг 10 осіб);

081 Право галузі знань 08 Право (ліцензований обсяг 10 осіб);

113 Прикладна математика галузі знань 11 Математика та статистика (ліцензований обсяг 10 осіб). Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році

Вступні іспити

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика)

Програма вступного іспиту з філософії

Програма право

Програма вступного іспиту з педагогіки

Програма з англійської мови

Програма вступу історія та археологія

Програмні питання для вступу в аспірантуру за спеціальінстю 032 історія та археологія

Програма вступного випробування з прикладної математики 

Філологія

Програма кандидатського іспиту з філософії

Вимоги до іспиту кандидатського мінімуму з англійської мовиРозклад вступних іспитів до аспірантури

іспити зі спеціальностей

філософія

англійська мова

додаткові вступні іспити (для осіб, які вступають на навчання за неспорідненою спеціальністю)


 

Контакти:

Відділ аспірантури та докторантури 

м. Кропивницький, 25006, вул. Шевченка,1 каб. 215.

Довідки за телефоном: (0522) 22-56-74 .