15 червня 2012 року на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, факультету історії та права, кафедри філософії та політології відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція «Придніпровські соціально-гуманітарні читання».

Організаторами конференції стали Придніпровський науковий центр Національної Академії наук України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Запорізький національний університет.

В оргкомітет конференції увійшли:

Співголови оргкомітету:
Садовий М.І. – д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
Козир І.А. – к. і. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
Іваненко В.В. – д. і. н., професор, голова секції «Суспільні та гуманітарні науки» Придніпровського наукового центру НАН України і МОНМС України, проректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Відповідальні секретарі оргкомітету:
Харченко Ю.В. – к. філос. н., доцент, завідувач кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
Пащенко В.І. – к. політ. н., доцент кафедри політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Члени оргкомітету:
Філоретова Л.М. – к.і.н., доцент, декан факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
Шевцов С.В. – д. філос. н., професор, заступник декана факультету суспільних наук і міжнародних відносин ДНУ імені Олеся Гончара з наукових питань.

Конференцію урочисто відкрив: Ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор філологічних наук, професор Олег Анатолійович Семенюк.

З вітальним словом від Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара виступив заступник декана факультету суспільних наук і міжнародних відносин ДНУ імені Олеся Гончара з наукових питань, доктор філософських наук, професор Сергій Вікторович Шевцов.

В ході конференції її учасники обмінювалися досвідом та виступали з доповідями, де висвітлювалися актуальні наукові проблеми, що цікавлять сучасних філософів, культурологів, соціологів, політологів, істориків, психоаналітиків тощо.

Програма конференції передбачала пленарне та секційні засідання. На пленарному засіданні було представлено дві титульні доповіді, в яких розглядалися проблеми сучасної філософської науки та цілої низки фундаментальних соціально-гуманітарних дисциплін.

Другим етапом конференції стали засідання наступних секцій: «Політичні науки в Україні та світі»; «Філософія та культурологія»; «Історія»; «Соціологія та соціальна робота»; «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика».

Завершальним етапом конференції було підведення підсумків та урочисте завершення. Результатами роботи стануть тези наукових доповідей.