Правила прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2022 році

Затверджено рішенням Вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 28 грудня 2021 року, протокол № 8.
Уведено в дію наказом ректора №203/3-ун  від 29.12.2021 р.

ДОДАТКИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

Додаток 1. Прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавр

Таблиця 1.1. Конкурсні пропозиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2022 році здійснює прийом на навчання осіб з повною загальною середньою освітою для здобуття ступеня бакалавра

Таблиця 1.2. ПЕРЕЛІК конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у відкритих та закритих
(фіксованих) конкурсних пропозиціях ЦДПУ ім. В. Винниченка у 2022 році

Таблиця 1.3. Конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка 2022 року для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю – вступ на 2 курс, добір на вакантні місця набору 2021 року

Таблиця 1.4. Конкурсні пропозиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2022 року для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю – вступ на 3 курс, добір на вакантні місця набору 2020 року

 

Додаток 2. ПЕРЕЛІК конкурсних пропозицій для вступу на навчаннядля здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного рівня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка у 2022 році

Таблиця 2.1. Конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка 2022 року для вступу для здобуття ступенябакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,освітньо-професійного рівня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра – вступ на 1 курс зі скороченим терміном навчання

Таблиця 2.2. Конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка 2022 року для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного рівня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра – вступ на 2 курс, добір на вакантні місця 2021 року

Таблиця 2.3. Конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка 2022 року для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного рівня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра – вступ на 3 курс, добір на вакантні місця 2020 року

Додаток 3. ПЕРЕЛІК конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченкау 2022 році

Таблиця 3.1. Конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка 2022 року для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ОС бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста)

Таблиця 3.2. ПЕРЕЛІК вступних випробуваньдля вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістрав ЦДПУ ім. В. Винниченка у 2022 році

Додаток 4. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка в 2022 році

Таблиця 4.1. Конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка 2022 році для прийому на навчання осіб з освітнім ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Таблиця 4.2. ПЕРЕЛІК спеціальностей та вступних іспитів для прийому на навчання осіб з освітнім ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2022 році

Додаток 5. ПЕРЕЛІК наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 6. ПЕРЕЛІК спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 7. ПЕРЕЛІК базових предметів Всеукраїнських олімпіад ЦДПУ ім. В. Винниченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, учасникам яких нараховуються додаткові бали до одного з предметів у сертифікаті ЗНО відповідно до конкурсних пропозицій 2022 року

Додаток 8. ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнські олімпіади Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 9. РЕГЛАМЕНТ проведення творчих заліків та творчих конкурсів в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Додаток 10. Таблиці переведення балів в 2022 році

Додаток 11. МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення у 2022 році

Додаток 12. ПЕРЕЛІК акредитованих і неакредитованих спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється освітня діяльність у сфері вищої освіти Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка

Таблиця 12.2. Інформація про акредитацію освітніх програм в 2022 році

Додаток 13. ПЕРЕЛІКспеціальностей та вступних випробувань для іноземних громадян в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка в 2022 році

Таблиця 13.2. Конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка 2022 року для вступу іноземних громадян для здобуття ступеня магістра

Додаток 14. Порядок прийому до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 15. Розподіл ліцензованого обсягу та інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється освітня діяльність у сфері вищої освіти Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка

Архів