Правила прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році

Затверджено рішенням Вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 28 грудня 2020 року, протокол № 6, (у новій редакції за рішенням Вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 26.04.2021 року, протокол № 10, зі змінами за рішенням Вченої ради ЦДПУ імені Володимира Винниченка від 31.05.2021 року, протокол № 11), та змінами за рішенням Вченої ради ЦДПУ імені Володимира Винниченка від 30.06.2021 року, протокол № 13) 
Уведено в дію наказом ректора №163-ун  від 28.12.2020 р., зміни затверджено наказом ректора № 76/1-ун від 02.06.2021 р.

ДОДАТКИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

Додаток 1. Прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавр

Додаток 1.1. Конкурсні пропозиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2021 році здійснює прийом на навчання осіб з повною загальною середньою освітою для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 1.2. Конкурсні пропозиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2021 році здійснює прийом на навчання осіб з повною загальною середньою освітою для здобуття ступеня молодшого бакалавра

Додаток 1.3. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у відкритих та закритих (фіксованих) конкурсних пропозиціях Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2021 році

Додаток 1.4. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в бюджетних та небюджетних конкурсних пропозиціях Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2021 році

Перелік конкурсних предметів та фахових випробувань в конкурсних пропозиціях Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 2021 року для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста :

Додаток 1.5. Вступ на 1 курс зі скороченим (або нормативним) терміном денної та заочної форм здобуття освіти

Додаток 1.6. Вступ на 2 курс денної та заочної форм здобуття освіти (добір на вакантні місця набору 2020 року), термін навчання – 2 роки 10 місяців

Додаток 1.7. Вступ на 3 курс денної та заочної форм здобуття освіти, термін навчання – 1 рік 10 місяців (добір на вакантні місця набору 2019 року)

Додаток 1.8. Регламент проведення творчих заліків та творчих конкурсів

Додаток 1.9. Перелік базових предметів Всеукраїнських олімпіад Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, учасникам яких нараховуються додаткові бали до одого з предметів у сертифікаті ЗНО відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року

Додаток 1.10. Перелік базових предметів підготовчих курсів Центру довузівської підготовки та післядипломної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, слухачам яких нараховуються додаткові бали до конкурсного балу відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року

Додаток 2. Правила прийому на навчання для здобуття ступеня магістра в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті у 2021 році

Додаток 2.1. Конкурсні пропозиції для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2021 році осіб з освітнім ступенем бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

Додаток 2.2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб з освітнім ступенем бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка в 2021 році

Додаток 3. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році

Додаток 3.1. Конкурсні пропозиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2021 році здійснює прийом на навчання осіб з освітнім ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Додаток 3.2. Перелік спеціальностей та вступних іспитів для прийому на навчання осіб з освітнім ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2021 році

Додаток 4. Правила прийому на навчання для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка в 2021 році

Додаток 4.1.1. Перелік фахових випробувань в конкурсних пропозиціях Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 2021 року для вступу на навчання осіб, які здобули раніше ступінь бакалавра або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю. Вступ на 2 курс денної та заочної форм здобуття ступеня бакалавра (добір на вакантні місця набору 2020 р.)

Додаток 4.1.2. Вступ на 3 курс денної та заочної форм здобуття ступеня бакалавра (добір на вакантні місця набору 2019 року)

Додаток 5. ПЕРЕЛІК наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 6. ПЕРЕЛІК спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 7. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

Додаток 8. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році

Додаток 9. ПОРЯДОК розподілу студентів за освітніми програмами в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Додаток 10. МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році

Додаток 11. ПОЛОЖЕННЯ про порядок нарахування додаткових балів при вступі слухачам підготовчих курсів, які вступатимуть до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році

Додаток 12. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в 100-бальну шкалу ECTS

Додаток 13. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про освіту, обрахованого за національною шкалою, в 100-бальну шкалу ECTS

Додаток 14. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про освіту, обрахованого за 100-бальною шкалою ECTS в шкалу від 0 до 20

Додаток 15. ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнські олімпіади Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 16.1. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для іноземних громадян (ступінь «Бакалавр») для вступників на основі повної загальної середньої освіти (денна форма здобуття освіти)

Додаток 16.2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для іноземних громадян (ступінь «Магістр»)

Інформація про акредитацію освітніх програм

Додаток 17. Розподіл ліцензованого обсягу та інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється освітня діяльність у сфері вищої освіти Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка

Додаток 18. Порядок прийому до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів
на лінії зіткнення

Архів