Правила прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 26 грудня 2018 року (протокол № 6) зі змінами: від 27 травня 2019 року (протокол №12); від 27 червня 2019 року

ДОДАТКИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

Додаток 1. Прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавр

Додаток 1.1. Конкурсні пропозиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2019 році здійснює прийом на навчання осіб з повною загальною середньою освітою для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 1.2.1. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у відкритих та закритих (фіксованих) конкурсних пропозиціях Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році, на які можуть надаватись місця за державним замовленням

Додаток 1.2.2. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в небюджетних конкурсних пропозиціях Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2019 році на місця, що фінансуються виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Додаток 1.3. Перелік конкурсних пропозицій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2019 році здійснює прийом на навчання осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 1.3.1. Вступ на 1 курс зі скороченим терміном денної та заочної форм здобуття освіти

Додаток 1.3.2. Вступ на 2 курс денної та заочної форм здобуття освіти (добір на вакантні місця набору 2018 року)

Додаток 1.3.3. Вступ на 3 курс денної та заочної форм здобуття освіти (добір на вакантні місця набору 2017 року)

Додаток 1.4. Регламент проведення творчих заліків та творчих конкурсів

ПЕРЕЛІК спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 1.5. Перелік базових предметів Всеукраїнських олімпіад Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, учасникам яких нараховуються додаткові бали до одного з предметів у сертифікаті ЗНО відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнські олімпіади Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 1.6. Перелік базових предметів підготовчих курсів Центру довузівської підготовки та післядипломної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, слухачам яких нараховуються додаткові бали до конкурсного балу відповідно до конкурсних пропозицій 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ про порядок нарахування додаткових балів при вступі слухачам підготовчих курсів, які вступатимуть до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році

МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році

Додаток 2. Прийом на навчання за освітнім ступенем магістра

Додаток 2.1. Конкурсні пропозиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2019 році здійснює прийом на навчання осіб з освітнім ступенем бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

Додаток 2.2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб з освітнім ступенем бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка в 2019 році

Додаток 2.3. Конкурсні пропозиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2019 році здійснює прийом осіб для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на окремі магістерські програми

Додаток 3. Прийом на навчання за науковими ступенями доктора філософії та доктора наук

Додаток 3.1. Конкурсні пропозиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2019 році здійснює прийом на навчання осіб з освітнім ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Додаток 3.2. Перелік спеціальностей та вступних іспитів для прийому на навчання осіб з освітнім ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2019 році

Додаток 4. Прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

Додаток 4.1. Конкурсні пропозиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2018 році здійснює прийом на навчання осіб, які здобули раніше ступінь бакалавра або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

Додаток 4.1.1. Вступ на 1 курс зі скороченим терміном денної та заочної форм здобуття освіти

Додаток 4.1.2. Вступ на 2 курс денної та заочної форм здобуття освіти (добір на вакантні місця набору 2018 року)

Додаток 4.1.3. Вступ на 3 курс денної та заочної форм здобуття освіти (добір на вакантні місця набору 2017 року)

Особливості прийому на навчання іноземних громадян

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для іноземних громадян (ступінь «Бакалавр») для вступників на основі повної загальної середньої освіти (денна форма здобуття освіти)

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для іноземних громадян (ступінь «Магістр»)

Таблиці переведення середнього бала документа про освіту

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в 100-бальну шкалу ECTS

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про освіту, обрахованого за національною шкалою, в 100-бальну шкалу ECTS

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про освіту, обрахованого за 100-бальною шкалою ECTS в шкалу від 0 до 20

Інформація про акредитацію освітніх програм

Додаток 17. Розподіл ліцензованого обсягу та інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється освітня діяльність у сфері вищої освіти Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка