Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  (станом на 11.11.2020)

Розподіл ліцензованого обсягу за формами навчання (з 01.01.2020 до 31.12.2020)

Розподіл ліцензованого обсягу та інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм (з 01.01.2019 до 31.12.2019)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності Державного підприємства "Інфоресурс" - адміністратора Єдиної державної електронної бази з питань освіти, уповноваженого МОН України органу з питань забезпечення закладів освіти документами про освіту державного зразка

Бакалаври

Мистецький факультет

Природничо-географічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет історії та права

Факультет педагогіки та психології

Факультет фізичного виховання

Факультет філології та журналістики

Фізико-математичний факультет

Спеціалісти

Мистецький факультет

Факультет іноземних мов

Факультет історії та права

Факультет педагогіки та психології

Факультет фізичного виховання

Факультет філології та журналістики

Фізико-математичний факультет

Магістри

Мистецький факультет

Природничо-географічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет історії та права

Факультет педагогіки та психології

Факультет фізичного виховання

Факультет філології та журналістики

Фізико-математичний факультет