Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  (станом на 26.10.2021)

Розподіл ліцензованого обсягу за формами навчання (з 01.01.2021 до 31.12.2021)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності Державного підприємства "Інфоресурс" - адміністратора Єдиної державної електронної бази з питань освіти, уповноваженого МОН України органу з питань забезпечення закладів освіти документами про освіту державного зразка

Бакалаври

Факультет філології

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Факультет фізичного виховання

Факультет математики, природничих наук та технологій

Спеціалісти

Факультет філології

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Факультет фізичного виховання

Факультет математики, природничих наук та технологій

Магістри

Факультет філології

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Рішення НАЗЯВО про умовну акредитацію Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (2020 р.)

Рішення НАЗЯВО про умовну акредитацію Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (2021 р.)

 

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Рішення НАЗЯВО про умовну акредитацію Дошкільна освіта та Початкова освіта (2021 р.)

 

Факультет фізичного виховання

Факультет математики, природничих наук та технологій

 

Доктор філософії

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Факультет історії, бізнес-освіти та права