Стрітьєвич Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, кандидат педагогічних наук, доцент.

Тематика наукових досліджень: Формування здатності до професійного саморозвитку майбутніх вчителів образотворчого мистецтва.

Викладає навчальні дисципліни: Методика художнього навчання; Образотворче мистецтво та методика його навчання; Методика викладання дизайну в закладах освіти; Педагогічний малюнок;  Менеджмент в мистецтві.

Бабенко Леонід Вікторович – професор кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Тематика наукових досліджень: Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах освітніх інновацій.

Kirichenko OКириченко Олена Іванівна, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, кандидат мистецтвознавства.

Тематика наукових досліджень: проблеми сучасного образотворчого мистецтва, дизайну та культурних процесів, естетичне сприйняття архітектурного образу та проблеми міської культури, освітні процеси

Викладає навчальні дисципліни: історія образотворчого мистецтва, основи дизайну, сучасне образотворче мистецтво, основи сучасної культури, дизайн середовища, мистецтвознавство, методика викладання естетики

Контактна інформація: e-mail:olivki777@gmail.com

Фурсикова

Фурсикова Тетяна Володимирівна – доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, кандидат педагогічних наук.

Тематика наукових досліджень: Мультимедійні технології у підготовці вчителів мистецьких дисциплін .

Викладає навчальні дисципліни: «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерне моделювання», «Основи інформатики та ІКТ у мистецькій освіті».

Контактна інформація: e-mail: tan_u@i.ua

Гарбузенко Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.

Тематика наукових досліджень: Формування художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва.

Викладає навчальні дисципліни: рисунок, живопис, декоративно-прикладне мистецтво.

PunginaOAПунгіна Ольга Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, Член Національної Спілки художників України, учасниця всеукраїнських, міжнародних, персональних, зарубіжних, обласних художніх виставок.

Тематика наукових досліджень: розвиток та становлення художньої освіти на півдні України (друга половина ХІХ – ХХ століття).

Викладає навчальні дисципліни: рисунок, живопис, композиція, графічний дизайн, художньо-прикладна графіка.

Контактна інформація: pyngina@i.ua

malezhikМалежикЮлія Миколаївна– кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.

Тематика наукових досліджень: Розвиток мистецької освіти в Україні

Викладає навчальні дисципліни:

«Живопис», «Рисунок», «Формоутворення», «Образотворче мистецтво з методикою викладання», «Методика викладання образотворчого мистецтва в дошкільних закладах», «Виробнича-практика «Навчально-виховна робота в початкових класах», «Навчальна художньо-творча практика «Пленер», спец. курс. «Мистецька освіта України», керівництво науковим гуртком «Формоутворення архітектурного середовища».

Контактна інформація: e-mail: juli_sirena@ukr.net

kulinichКулініч Лариса Олександрівна – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.

Тематика наукових досліджень: Народна кераміка та гончарство Середнього Подніпров’я.

Викладає навчальні дисципліни: рисунок, живопис, художнє конструювання, дизайн керамічних виробів.

Контактна інформація: e-mail: kulinichlar@ukr.net

Давидов Валерій Миколайович – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, член Національної Спілки художників України.

Тематика наукових досліджень: Мистецька спадщина майстрів-живописців.

Викладає навчальні дисципліни: рисунок, живопис.

guseva l gГусєва Любов Григорівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.

Тематика наукових досліджень: педагогіка мистецтва, проблема образотворчої підготовки студентів та учнів.

Викладає навчальні дисципліни: живопис, рисунок, пластична анатомія, скульптура.

Контактна інформація:lguseva@ukr.net.

guseva k vГусєва Катерина Василівна –викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.

Тематика наукових досліджень: Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки.

Викладає навчальні дисципліни: рисунок, живопис, основи дизайну, композиція.

Контактна інформація: e-mail: kat_vasya@ukr.net

Антошина Лариса Юхимівна – завідувач художніми майстернями кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.

Соломєнніков Олексій Геннадійович – старший лаборант кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.

grozan uГрозан Юлія Олександрівна – старший лаборант кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.

Романескул Віталій Павлович – лаборант кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, завідувач керамічно-скульптурною майстернею художньо-графічного відділення мистецького факультету.