Бабенко Леонід Вікторович – професор кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Тематика наукових досліджень: Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах освітніх інновацій.

Викладає навчальні дисципліни: основи перспективи, основи образотворчої грамоти, образотворче мистецтво, методика викладання образотворчого мистецтва у вищій школі.

Науково-методична діяльність:

  1. Бабенко Л. В. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Л. В. Бабенко, Т. В. Фурсикова. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. –  250 с. (Рекомендовано МОН України. Лист №1/11-7030 від 29.07.2010 р.).
  2. Бабенко Л. В. Основи комп’ютерних систем. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Л. В. Бабенко, Т. В. Фурсикова. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2014. –  172 с. (Рекомендовано МОН України. Лист №1/11-5563 від 15.04.2014 р.).
  3. Бабенко Л. В. Комп’ютерна графіка. Методичні рекомендації з теми «Створення кольорової художньої композиції у програмі Corel Draw» / Л. В. Бабенко, Т. В. Фурсикова. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2009. – 64 с.
  4. Бабенко Л. В. Вплив релігійних вірувань українців на формування національної культури. It have been impacting of religious creeds of ukrainian people for have been forming the ukrainian national culture // Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe VI: ISBN 978-80-7414-354-0, Usti nad Labem, Чехія, 2011. – С. 10-16.
  5. Бабенко Л. В. Ренесансна перспектива як образне відображення зорового сприйняття навколишнього простору / Л. В. Бабенко // Наукові записки. - Випуск 120. – Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 64-67.
  6. Бабенко Л. Мультимедійні технології як засіб професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Т. Фурсикова, Л. Бабенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до вип. 5, том ІІІ (54) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2014. – С. 6–12.
  7. Бабенко Л. В. Художньо-педагогічні орієнтації навчання українському образотворчому мистецтву / Л. В. Бабенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до вип. 35, том VIII (59): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – 546с., С.413-419.