malezhikМалежикЮлія Миколаївна– кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.

Тематика наукових досліджень: Розвиток мистецької освіти в Україні

Викладає навчальні дисципліни:

«Живопис», «Рисунок», «Формоутворення», «Образотворче мистецтво з методикою викладання», «Методика викладання образотворчого мистецтва в дошкільних закладах», «Виробнича-практика «Навчально-виховна робота в початкових класах», «Навчальна художньо-творча практика «Пленер», спец. курс. «Мистецька освіта України», керівництво науковим гуртком «Формоутворення архітектурного середовища».

Контактна інформація: e-mail: juli_sirena@ukr.net

Науково-методична діяльність

Учасник і переможець обласного етапу VІІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (2003 р.). Подяка від Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Захист кандидатської дисертації у 2014 р. на тему: «Розвиток мистецької освіти в Україні (друга половина ХХ століття)».

Малежик Ю. М. Розвиток мистецької освіти в Україні (друга половина XX століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Юлія Миколаївна Малежик. Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. К. Винниченка. – Кіровоград, 2014. – 251 с.

Науковий ступень кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2014 р.).

Автор публікацій, доповідей на конференціях різного рівня, статей у наукових фахових виданнях, навчально-методичних посібників:

  1. Малежик Ю. М. Особливості навчання дітей молодшого шкільного віку образотворчому мистецтву в історії вітчизняної педагогіки (друга половина ХХ ст.) / Ю. М. Малежик // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти: історія, теорія, практика : Міжнародн. наук.-практ. конф. : збірник матеріалів. – Чернівці, 2008. – С. 144-150.
  2. Малежик Ю. М. Проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання предмета «образотворче мистецтво» у початковій школі на сучасному етапі / Ю. М. Малежик // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – Випуск 4. – Частина 1. – С. 36-42.
  3. Малежик Ю. М. Теоретичні та історичні особливості розвитку мистецької освіти України другої половини ХХ століття / Ю. М. Малежик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 25–27 квітня 2013 року. – Вип. 14 (19). – Частина 1. – К. : НПУ, 2013. – С. 213-217.
  4. Малежик Ю. М. Роль художніх напрямів у формуванні образотворчого навчання в початковій школі (1949–1980 рр. ХХ ст.) / Ю. М. Малежик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології № 9 (43), 2014 : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 308 с. – С. 40-47.INDEX COPERNICUS SNTRRNATIONAL
  5. Малежик Ю. М. Особенности художественного образования в Украине в послевоенный период / Ю. М. Малежик // Актуальные вопросы современной науки: сборник научных трудов. Выпуск 30: в 2-х частях. Часть 1 / Под общ. ред. С.С.Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – 277с. – С. 169-179.
  6. Малежик Ю. М. Особливості методики викладання образотворчого мистецтва у загальноосвітніх школах України другої половини ХХ століття / Ю. М. Малежик // Актуальні проблеми педагогічної науки : ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 11–12 березня 2013 р. : матеріали конф. – Миколаїв : Нова освіта, 2013. – С. 24-26.
  7. Малежик Ю. М. Розвиток шкільної мистецької освіти в Україні (друга половина ХХ століття) : [навч. посіб.] / Ю. М. Малежик. – Кіровоград : ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 67 с.

Художньо-творча діяльність

У 2004 р. – участь в обласній виставці «Молоді художники Кіровоградщини» (Кіровоградський обласний художній музей) де здобула нагороду за кращий графічний твір.

2009 р. – участь у Всеукраїнському конкурсі організованому відомою сучасною українською художницею Євгенією Гапчинською (спільно з маркою «Lipton») та отримала диплом номінанта у творчому конкурсі «Lipton – натхнення». Представлено роботи: «Зустріч у кав’ярні», 2009, туш, перо;; «Місячна мелодія» туш, перо.

Участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі народного мистецтва на кращий твір року 2010–2014 рр., представлені роботи:

«Диво-птах» малюнок на склі, 2010 р.;

«На хвилях глибин» малюнок на склі, 2010 р.;

«До свята» малюнок на склі, 2010 р.;

«Сонячна квітка», скло, олія, (25Х38), 2012 р.;

«Пастушок», малюнок на склі (40х60), 2012 р.;

«Я козак Мамай, мене не займай», малюнок на склі (40х60), 2013 р.;

«Берегиня», скло, олія; 20Х30, 2014 р.

які надруковано у каталозі «Кращий твір року 2010–2014 рр.». Всеукраїнська виставка-конкурс народного мистецтва. – Київ.

Участь у Всеукраїнській виставці народного мистецтва з малярства що проводилася у м. Київ 12 травня 2011 року експоновано роботу«Зеленіє весна, писанка красна» у техніці малюнок на склі (40Х60).

Участь у Всеукраїнській виставці «Український сувенір – 2011», м. Київ, з роботою «До свята», 2011р., скло, олія, 18х21.

З 2011 р. атестована Національною спілкою майстрів народного мистецтва України за творчою спеціальністю – малярство на склі.

Організація та оформлення ІІІ та ІV Обласної виставки викладачів кафедри хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну, секції образотворчого мистецтва та дизайну, випускників та студентів «Школа. Вчитель. Мистецтво.» (2010–2013 рр.), що проводились у відділі мистецтв ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, експоновано творчі роботи:

«Зустріч у кав’ярні», 2009, туш, перо (30х40),

«Метелики», 2009, туш, перо (20х30),

«На крилах ночі» 2010, туш, перо (20х30),

«Павичі» 2011, малюнок на склі (40х60),

«Натюрморт з гарбузами» 2011, полотно, олія (30х40),

«Площа Корзо» 2012, полотно, олія (40х50),

«Сонячна квітка» 2012, малюнок на склі (25Х38),

«Зайці на городі» 2012, малюнок на склі (30х40),

«Пісня шамана» 2011, графіка (32х42)

«Білий натюрморт» 2012, полотно, олія (40х70).

Участь у виставці, присвяченій Дню народного мистецтва, звітна виставка майстрів та членів Спілки народного мистецтва України Кіровоградщини у обласному художньому музеї м. Кіровограда 2013 р. було експоновано наступні творчі роботи:

«Я козак Мамай, мене не займай», 2013, малюнок на склі (40х60),

«Зеленіє весна – писанка красна», 2012, малюнок на склі (40х60),

«Мамине пташенятко», 2013, малюнок на склі (40х60),

«Пастушок», 2012, малюнок на склі (40х60)

У 2011 та 2012 рр. – участь в щорічному пленері в дендропарку. Представлено роботи в Кіровоградському обласному художньому музеї:

«Бузок», 2011 р., (олійний живопис);

«Алеями парку», 2011 р., (олійний живопис);

«Тюльпанова алея» 2012 р., (олійний живопис).

Громадська діяльність (за бажанням)

Керівник студії декораторів мистецького факультету, художньо-графічного відділення, секції образотворчого мисте6цтва та дизайну «Арт-Палітра» – оформлення та розробка дизайну сцени до університетських вистав: «Долаючи смерть» (2010 р.), «Нотердам де Парі» – 2012 р. (художник-декоратор).

Організація та керівництво виставками з нагоди «Дня міста», де було представлено роботи навчального курсу «Формоутворення» у техніці «папаеропластика» – 2012–2014 рр.

Участь в організації та підготовці студентів І, ІІ та ІІІ курсу у мистецькому русі «Alla-prima». Організація та проведення майстерні «Малюнок на склі» та виставку з навчальної дисципліни «Формоутворення» – «Паперопластика» (студентів 2, 3 курсів) – 2003–2014 рр.

Участь та керівництво студентами І, ІІ, ІІІ курсу у підготовці пленерних робіт до щорічного пленеру в Дендропарку з нагоди цвітіння тюльпанів.

Участь у організації та проведенні щорічних виставок дипломних робіт випускників кафедри.

Виховна та організаційна робота із студентами у якості куратора ESTC.